Orașul Pucioasa se modernizează!

Administrația Orașului Pucioasa urmărește dezvoltarea stațiunii balneoclimaterice de interes național și mizează pe educație și infrastructură! La două dintre unitățile școlare din localitate se derulează proiecte de reabilitare și modernizare, iar pe străzile localității se lucrează la asfaltare, trotuare, borduri și se realizează branșamente la rețeaua de apă și canalizare.

Procesul de reabilitare și modernizare la Școala nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, continuă! Se decopertează acoperișul unității de învățământ, iar muncitorii pregătesc interiorul clădirii în vederea lucrărilor de amenajare ce urmează a fi efectuate în scurt timp. Școala nr. 1 Mihai Viteazul Pucioasa este cuprinsă de asemenea într-un proiect de reabilitare și modernizare. La acest moment are loc evaluarea ofertelor pentru lucrări. Pe străzile din Pucioasa se continuă branșarea cetățenilor la rețeaua de apă și canalizare”, anunță Dănuț Bădău, primarul orașului Pucioasa

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ȘCOALA NR.4 “ELENA DONICI CANTACUZINO” DIN ORAŞUL PUCIOASA

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea  infrastructurii serviciilor de educaţie în oraşul Pucioasa, premisă esenţială în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea si extinderea Scolii Generale nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, precum şi dotarea acesteia, în scopul eficientizării şi modernizării actului de învăţământ obligatoriu adresat elevilor din oraşul Pucioasa şi comunelor limitrofe.

Proiectul se derulează timp de 14 luni, în perioada 15.08.2013-14.10.2014.

Locul de implementare al proiectului: oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Valoarea totală a proiectului: 2.479.057,87 lei, din care 1.770.698,79 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile (din care 1.535.810,18 lei de la Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi 234.88,61 lei de la Guvernul României), 241.198,21 lei reprezintă contribuţia Oraşului Pucioasa şi 467.160,87 lei este TVA.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

REABILITARE ŞI MODERNIZARE SCOALA NR. 1 “MIHAI VITEAZU”, PUCIOASA, JUDEŢ DÂMBOVIŢA

În cursul ultimilor ani Școala nr.1 a beneficiat de fonduri pentru finanțarea unor lucrări de modernizare și reabilitare: centrală termică, reabilitare instalații electrice, reabilitare  grupuri sanitare, tâmplărie PVC.

Prin Studiul de fezabilitate se propun realizarea următoarelor lucrări:

–          reabilitarea termică

–          reabilitarea și modernizarea sistemului de încălzire ( instalații, calorifere, etc)

–          înlocuirea șarpantei și învelitorii

–          dotări echipamente IT

 – Valoarea investitiei   1.765.432,96  lei.

Valoarea totală a proiectului ”Reabilitare și modernizare Școala nr. 1 Mihai Viteazu Pucioasa” (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA) este de 1.765.432,96 lei.

Structura cheltuielilor se prezintă astfel:

1.Valoarea totala cheltuieli  1.765.432,96  lei, din care:

– valoare eligibila   1.267.912,00 lei

– valoarea neeligibila  161408,00  lei

– Valoare TVA  336.112,96 lei

2. Contribuția proprie în derularea proiectului: 186.766,24 lei, din care:

  – Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile: 25.358,24 lei

  –  Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile:  161.408,00 lei

3.   336.112,96 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „ REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA NR. 1 – MIHAI VITEAZUL Pucioasa” din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

leave a reply