Peste 5 miliarde de euro plăți efective prin APDRP!

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a plătit până în iulie 2013, aproximativ 5 miliarde de euro din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR). Astfel, procentul de absorbție a fondurilor nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală este de aproximativ 58% din totalul fondurilor alocate de Uniunea Europeană.

De la demararea PNDR în anul 2008, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a gestionat 141.625 de cereri de finanţare, în valoare de peste 17,95 de miliarde de euro. Până la această dată, au fost selectate, pentru a primi finanţare nerambursabilă, 87.307 proiecte cu o valoare de peste 6,13 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 83,48% a fondurilor publice disponibile (finanțarea Uniunii Europene și cofinanțarea Guvernului României).

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, de un interes foarte mare. Astfel, până în acest moment, au fost depuse 22.494 de cereri de finanţare. Dintre acestea, până în prezent au fost semnate contracte de finanţare cu 11.111  tineri fermieri. Valoarea tuturor proiectelor contractate este de aproximativ 266,4 milioane de euro, iar plățile efectuate către tinerii fermieri depășesc 172,8 milioane de euro.

Pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” APDRP a primit 7.851 cereri de finanţare, din care au fost contractate 1.983 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 749 milioane de euro. Această sumă reprezintă 71,79% din alocarea financiară totală de 1,04 miliarde de euro pentru această măsură de finanţare. Totodată, au fost efectuate plăţi totale, către beneficiarii acestei măsuri, de aproximativ 445 milioane de euro.

În cazul Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 2.639 beneficiari au solicitat fonduri, fiind semnate până în prezent 1.002 contracte de finanţare cu o valoare totală nerambursabilă de 770 de milioane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578 din anul 2010. Pentru beneficiarii Măsurii 123 au fost efectuate plăți de 238 de milioane de euro, iar pentru Schemele de Ajutor de Stat XS13/2008 și XS28/2008 de peste 76 milioane de euro. Pentru proiectele Schemei N578 au fost plătiți peste 38 milioane de euro. În cazul Măsurii 123, valoarea proiectelor contractate reprezintă aproximativ 71% din totalul de peste 1 miliard de euro bani publici nerambursabili alocați până în anul 2013.

În ceea ce privește Măsura 221Prima împădurire a terenurilor agricole”, care are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali, au fost depuse 52 cereri de finanţare, din care au fost contractate 34 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 3,24 milioane de euro.

Măsura de „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” (Măsura 312), a înregistrat 9.499 de cereri de finanţare depuse, fiind contractate până în prezent 2.823 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 346 milioane de euro, reprezentând aproximativ 67% din suma alocată. Până în prezent au fost efectuate plăţi în valoare de peste 215 milioane de euro.

Pentru  „Încurajarea activităţilor turistice” (Măsura 313) au fost depuse 3.703 de cereri de finanţare şi au fost contractate 974 proiecte, în valoare de 154 milioane de euro. Pentru proiectele contractate prin această Măsură au fost plătiţi 45,6 de milioane de euro.

Cât privește măsura de renovare şi dezvoltare a satelor (Măsura 322), până în acest moment au fost depuse peste 3.225 de cereri de finanţare, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri, până în anul 2013, respectiv 1,72 de miliarde de euro. Au fost contractate până în prezent 800 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,72 de miliarde de euro fiind plătiţi peste 1 miliard de euro.

leave a reply