Anunț de mediu

dambovita24 09/03/2021 0

         

Anunț de Mediu

SC GECO GARDEN PUB SRL

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Desființarea unor mijloace fixe din patrimoniul GECO GARDEN PUB SRL – estacadă cenușă și demolare stâlpi susținere”, propus a fi amplasat în comuna Doicești, satul Doicești, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni – vineri, între orele 9,00 – 16,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciiziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Leave A Response »