Tribunalul Dambovita organizeaza concurs pentru Specialist IT

Tribunalul Dambovita

COMUNICAT DE PRESĂ
28.01.2016

Vă aducem la cunoştinţă faptul că la Curtea de Apel Ploieşti se organizează concursul pentru ocuparea unui post vacant de specialist I.T. în cadrul Tribunalului Dâmbovita.

Totodată vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Concursul se va organiza la sediul Curţii de Apel Ploieşti, str. Emile Zola nr. 4, în data de 15 şi 18 martie 2016, orele 10 00, după cum urmează :

  • 15 martie – susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic;
  • 18 martie – susţinerea unei probe practice.

înscrierile vor avea loc la sediul Curţii de Apel Ploieşti, în zilele lucrătoare din perioada 08-26 FEBRUARIE 2016 inclusiv, între orele 1300-1400.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic şi a unei probe practice.

Probele de concurs se notează de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situaţia în care punctajul obţinut este mai mic sau egal cu această notă.

Promovarea probelor se face ca urmare a obţinerii notei minime 5 pentru fiecare probă, iar promovarea concursului, ca urmare a obţinerii notei finale minime 7. Ponderea fiecărei probe de concurs, în nota finală este de 50 %.

Candidaţii declaraţi admişi optează, în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute, pentru ocuparea postului scos la concurs.

La medii egale au prioritate cei care au obţinut nota cea mai mare la proba practică şi, în subsidiar, vechimea în specialitate.

ANUNŢUL concursului  va fi afişat la avizierul Curţii de Apel Ploieşti şi pe site-ul acesteia, tematica, bibliografia şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului, aprobat prin H.C.S.M. nr. 184/2007.

leave a reply