Titu: S-a rezolvat problema energiei în zoona de nord

Primăria Oraşului Titu a reuşit să finalizeze proiectul de racordare la reţeaua electrică a zonei Titu-Nou, zonă în care au fost deja construite 21 de case, care aparţin tinerilor beneficiari ai Legii 15/2003, existând încă 12 branşamente la  reţeaua de energie electrică. În aceeați zonă, alte  familii de tineri urmează să primească terenuri în folosinţă gratuită.

Investiţia a însumat 321.546  lei, fiind  suportată  integral  de la  bugetul local  al  Primăriei Titu. Demn de menţionat este faptul că unii locatari ai caselor din zona Titu-Nou acţionaseră  în instanţă  Primăria Titu,  întrucât finalizaseră construirea caselor încă din anul 2011 şi nu nu aveau acces la utilități.
Locuitorii din zona Titu-Nou pot opta pentru alimentare cu energie – curent trifazic sau pentru  curent  monofazic – funcție de necesități.

leave a reply