Rezultate proba scrisă de la titularizare: 50,09% dintre cadrele didactice au obținut note între 5 și 6,99, iar 49,91% au luat note peste 7. Așadar, înainte de contestații, doar 264 de candidați au reușit să obțină statutul de titular la catedră.

Rezultatele obținute de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2023 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 18 iulie, ora 11:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

Probele scrise au fost organizate în 2 Centre de examen: Școala Gimnazială ,,Coresi” Târgoviște și  Școala Gimnazială ,,Matei Basarab” Târgoviște.

Au fost înscriși 747 de candidați dintre care: 1 candidat respins la înscriere, 133 absenți, 76 retrași din motive medicale, 1 eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă, 1 lucrare anulată în centrul de evaluare, 535 lucrări evaluate.

Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații din județul Dâmbovița care au susținut proba scrisă este de 49,91 % (la nivel național este de 48%). Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 50,09%.

Trei candidați au obținut nota 10 (zece) – 2 candidați la specializarea Educație fizică și sport și 1 candidat la specializarea Asistenta medicala generala (maiștri instructori) – iar 264 de candidați au obținut note între 7,00 și 9,99.

Contestațiile pot fi depuse astăzi la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar) până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi comunicate miercuri, 26 iulie.

Pentru a obţine statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5,00 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

CONDUCEREA I.Ș.J. DÂMBOVIȚA

leave a reply