PUCIOASA: A început implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare Şcoala nr. 1 – Mihai Viteazu, Pucioasa”

Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Pucioasa, beneficiar al proiectului „Reabilitare si modernizare Şcoala nr. 1 – Mihai Viteazu, Pucioasa”, cod SMIS 11994, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, contract de finanţare nr. 4101/03.04.2014, anunţă începerea implementării acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și în orașul Pucioasa, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a infrastructurii de educație.

Obiectivul specific al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și modernizarea Școlii Generale nr. 1 Mihai Viteazu din orașul Pucioasa, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.

Proiectul se derulează timp de 14 luni, în perioada 04.04.2014-03.06.2015.

Locul de implementare al proiectului: oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Valoarea totală a proiectului: 1.765.431,81 lei, din care 1.238.658,26 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile (din care 1.074.346,45 lei de la Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi 164.311,81 lei de la Guvernul României), 190.661,74 lei reprezintă contribuţia Oraşului Pucioasa şi 336.111,81 lei este TVA.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

leave a reply