Post vacant de consilier debutant la Primaria Targoviste

Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcția Managementul Proiectelor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie civilă, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, domeniul de licenţă, economie, finanţe.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • 17 februarie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, Târgovişte, str. Revoluției nr. 1- 3, telefon 0245/611.222/117.

leave a reply