Pompierii vă recomanda…

În această perioadă, a sezonului rece, odată cu scăderea temperaturii, cetăţenii utilizează intens mijloacele de încălzire (de orice tip) şi instalaţiile electrice, acest fapt conducând la creşterea pericolului de incendiu la locuinţele şi gospodăriile populaţiei. Trebuie conştientizat că aceste incendii se pot solda adesea cu adevărate tragedii (pierderi de vieţi omeneşti, persoane rănite şi importante pagube materiale).
Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva recomandări esenţiale ce trebuie respectate în locuinţe şi gospodării, pentru siguranţa cetăţenilor şi a familiilor acestora:
Recomandări pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor electrice:
• Pentru verificarea periodică a instalaţiilor electrice și pentru remedierea defecţiunilor la instalaţii și aparate electrice apelaţi numai la personal autorizat;
• Nu utilizaţi instalaţii și aparate electrice uzate, îmbătrânite, defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, prize sau întrerupătoare cu defecţiuni, siguranţe necalibrate, doze sau derivaţii fără capace de protecţie;
• Nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin racordarea simultană a mai multor consumatori electrici (de putere mare) în aceeași priză, în același timp;
Recomandări pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor și buteliilor de gaze:
• Încărcaţi/schimbaţi buteliile doar de la operatori autorizaţi;
• Nu păstraţi butelii pline în subsoluri;
• Nu utilizaţi butelii și aparate de ardere cu gaze în încăperile destinate odihnei;
• Nu amplasaţi buteliile lângă surse de căldură;
• Nu utilizaţi butelii fără regulatoare de presiune sau cu regulatoare defecte;
• Nu utilizaţi garnituri de etanșare improvizate sau cu defecte de material, la elementele de racord. Fixaţi furtunul de alimentare cu gaze, la cele două capete ale sale, cu coliere metalice;
• La schimbarea buteliei și ori de câte ori se fac manipulări la racorduri, verificați etanșeitatea instalaţiei cu emulsie de apă și săpun;
• Nu verificaţi etanșeitatea instalaţiei de gaze cu flacără deschisă, aceasta putând duce la accidentări grave;
• Nu transvazaţi gazul din buteliile de aragaz standardizate în alte recipiente și nu utilizaţi butelii atipice;
• Supravegheaţi permanent când utilizați aparatele de preparare a hranei alimentate cu gaz;
• În cazul în care sesizaţi scăpări de gaze, aerisiţi încăperile prin deschiderea ferestrelor, nu aprindeţi focul sau nu acţionaţi niciun mijloc sau instalaţie electrică. Întrerupeţi alimentarea cu gaz şi anunţaţi de urgenţă firmele specializate de intervenţie;
• La aprinderea arzătoarelor pe gaz utilizaţi principiul GAZ PE FLACĂRĂ .
Recomandări pentru exploatarea în siguranță a mijloacelor de încălzire:
• Asiguraţi verificarea, repararea, izolarea termică și curăţarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum – numai cu personal autorizat;
• Nu menţineţi în funcţionare, pe durata nopţii, sobele cu sau fără acumulare de căldură;
• Un utilizaţi alt tip de combustibil decât cel destinat alimentării sobei (ex.nu se vor utiliza lemne pentru alimentarea unei sobe alimentate pe gaze);
• Nu supraalimentaţi sobele cu combustibil solid și nu le lăsaţi să funcţioneze nesupravegheate;
• Menţineţi în permanenţă o distanţă de minimum 1 m între sobele sau burlanele metalice și materialele combustibile învecinate (mobilier, perdele, draperii etc.);
• Nu puneţi la uscat lemne sau rufe la distanţe mai mici de 1 m faţă de sobele metalice și 50 cm faţă de cele de teracotă;
• Amplasaţi o tavă metalică pe dușumea, în faţa ușiţelor sobelor;
• Nu folosiţi lemne lungi care nu permit închiderea ușii sobei;
• Depozitaţi jarul și cenușa în gropi special amenajate;
• Verificaţi periodic centralele termice alimentate cu gaze, conform instrucţiunilor producătorului, numai cu personal autorizat.
Recomandări pentru utilizarea în siguranță a focului deschis:
• Nu faceţi focul decât în locuri permise, la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, culturi agricole, păduri, autovehicule sau materiale inflamabile etc. și numai după curăţirea terenului din jur de orice material combustibil;
• Nu aprindeţi focuri la distanţă mai mică de 10 m de orice material combustibil sau construcţie (casă, anexe, șură, gard etc.) sau la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii;
• Nu părăsiţi niciodată focul înainte de a vă asigura de stingerea lui completă. Supravegheaţi arderea până la dispariţia definitivă a flăcării, stingeţi jarul cu apă și acoperiţi cenușa cu pământ;
• Nu faceţi foc deschis în caz de vânt puternic și în perioadele de secetă;
• Nu intraţi în grajduri, fânare, poduri etc. cu lumânări, făclii, lămpi de iluminat, felinare cu petrol fără sticlă sau alte mijloace cu flacără deschisă;
• Depozitaţi furajele, paiele și alte materiale combustibile cât mai departe de casă, bucătării, cuptoare, magazii, grajduri/adăposturi de animale;
• Nu folosiţi afumători improvizate în magazii, poduri, șuri, sub șoproane sau lângă materiale combustibile.
Recomandări pentru prevenirea incendiilor generate de fumat:
• Nu fumaţi în camerele destinate odihnei, în magazii, șoproane, fânare, depozite de furaje, poduri, beciuri, în orice locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
• Nu aruncaţi la întâmplare resturile de ţigări și chibrituri nestinse;

Recomandări pentru siguranța copiilor:
Învațaţi copiii să:
• nu se joace cu chibriturile, brichetele sau alte surse de aprindere;
• se salveze în caz de incendiu sau alt pericol;
• anunțe la 112 orice situație care le pune viața în pericol.
Pentru siguranța copiilor:
• păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care aceştia nu au acces;
• înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor;
• nu îi lăsaţi singuri în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparate electrice aflate în funcțiune;

leave a reply