Marș de protest împotriva violenței, pe străzile Târgoviștei.

Ana Maria Popescu 18/11/2019 0
Marș de protest împotriva violenței, pe străzile Târgoviștei.

„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” este marcată în data de 19 noiembrie, în ziua de 20 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, iar în data de 25 noiembrie este celebrată „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor”.

Pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la importanța acestor zile, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa) participă alături de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte şi alte instituţii din judeţ, la „MARŞUL DE PROTEST ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI”, care a fost organizat în acest an în data de 18 noiembrie 2019.

Această acţiune reprezintă o modalitate, prin care instituțiile partenere de la nivel local doresc să atragă atenţia asupra faptului că prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

În România, drepturile copilului fac în prezent obiectul Legii 272/2004 republicată și actualizată, o lege aliniată la acquis-ul comunitar, în concordanţă cu convenţiile internaţionale în domeniu, iar principalul act legislativ care face referire la prevenirea și combaterea violenței domestice este Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată și completată.

Deși există un cadru legal care reglementează promovarea și respectarea drepturilor copilului și combaterea violenței domestice, iar încalcarea acestor drepturi este aspru pedepsita de lege, încă există numeroase cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului, violență domestică, iar o parte dintre acestea nu sunt sesizate autorităților.

În anul 2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa a înregistrat 700 sesizări scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, care au fost analizate și evaluate. Dintre acestea, 259 cazuri au fost confirmate (7 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 40 abuz emoţional, 8 abuz sexual, 21 exploatare prin muncă, 13 exploatare sexuală şi 170 cazuri de neglijare în familie).

În ceea ce priveşte serviciile oferite, 102 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 157 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 259 copii, 181 au domiciliul în mediul rural şi 78 în mediul urban.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că violenţa împotriva copiilor şi a femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului.

În structura D.G.A.S.P.C. Dâmbovița funcționează Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie, precum și alte servicii de consiliere și monitorizare pentru victimele violenței domestice, care au domiciliul în județul Dâmbovița.

De la începutul anului 2019, Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a furnizat servicii pentru un număr de 37 beneficiari (12 femei şi 25 copii).

De asemenea, DGASPC Dâmbovița raportează trimestrial către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, datele statistice privind cazurile de violență în familie la nivel de județ (pentru care au fost oferite servicii de către DGASPC Dâmbovița și DAS Târgoviște). La nivelul anului 2019 au fost raportate 349 cazuri de victime ale violenței în familie (293 copii și 56 adulți) și 251 cazuri agresori.

Pentru a veni în sprijinul victimelor violenței domestice, DGASPC Dâmbovița a semnat în data de 09.11.2018, Acordul de parteneriat încheiat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice –„VENUS –  Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4, care vizează crearea și dezvoltarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice.

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița, începând cu luna martie 2020, vă funcționa o „Locuință protejată“, care va oferi servicii specializate și va găzdui 6 beneficiare/an, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport pentru minim 14 beneficiare/an și un cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice, care va oferi servicii specializate pentru minim 34 beneficiare/an, iar la această dată se realizează identificarea persoanelor care pot face parte din Grupul Țintă al proiectului.

În cadrul serviciilor care vor fi înființate prin proiect, victimele violenței domestice vor beneficia de servicii specializate: cazare, consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de  consiliere vocațională, care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reîntregirii sociale, în vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic).

Celebrarea acestor zile reprezintă o ocazie să reamintim că multe acte de violență au loc în spatele ușilor închise și rămân necunoscute, iar unele sunt chiar tolerate, astfel că este datoria noastră să îndrumăm victimele violenței domestice către instituțiile cu atribuții în domeniu, pentru a primi sprijinul de care au nevoie.

 

 

 

Leave A Response »