Ionuţ Săvoiu în delegaţia permanentă a Parlamentului României la SEECP

Desemnarea Deputatului Ionuţ Sǎvoiu – aparţinând Grupului parlamentar PSD, în calitate de membru supleant al delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est a fost stabilitǎ prin Hotǎrârea nr. 66 din 10 octombrie 2013 privind  aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est.

Delegaţia permanentǎ a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est are în componenţǎ 5 membrii titulari şi 5 membrii supleanţi, delegaţie prezidatǎ de Podaşcă Gabriela, Deputat, Grupul parlamentar PSD.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 decembrie 2013.

leave a reply