Învățământul de calitate este în prim-plan pentru administrația Orașului Pucioasa

Urmare a licitației cu privire la încredințarea lucrărilor, astăzi, 16.04.2014, la sediul Primăriei Orașului Pucioasa, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare şi extindere Şcoala nr. 4 Elena Donici Cantacuzino din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa”.  Licitația a fost câștigată de Antrepriza de Construcții Montaj Alpha Grup SRL. Valoarea contractului este de 1.017.310,71 lei, la care se adaugă TVA. Se preconizează că lucrările vor începe în perioada 5-10 mai.

Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Pucioasa, beneficiar al proiectului „Modernizare şi extindere Şcoala nr. 4 Elena Donici Cantacuzino din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa”, cod SMIS 11664, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, contract de finanţare nr. 3799/14.08.2013, anunţă începerea implementării acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea  infrastructurii serviciilor de educaţie în oraşul Pucioasa, premisă esenţială în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea si extinderea Scolii Generale nr. 4 Elena Donici Cantacuzino, precum şi dotarea acesteia, în scopul eficientizării şi modernizării actului de învăţământ obligatoriu adresat elevilor din oraşul Pucioasa şi comunelor limitrofe.

Proiectul se derulează timp de 14 luni, în perioada 15.08.2013-14.10.2014.

Valoarea totală a proiectului: 2.479.057,87 lei, din care 1.770.698,79 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile (din care 1.535.810,18 lei de la Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi 234.88,61 lei de la Guvernul României), 241.198,21 lei reprezintă contribuţia Oraşului Pucioasa şi 467.160,87 lei este TVA.

leave a reply