GAL Valea Ialomitei – cel mai performant Grup de Actiune Locala din judetul Dambovita

COMUNICAT DE PRESA

Miercuri, 12.08.2015,  la Caminul Cultural din comuna  Sotanga a avut loc  << Conferinta de inchidere a proiectului GAL “ Valea Ialomitei” 2007-2013 >>, cu urmatoarea ordine de zi:

  • Aprobare desemnare partener din sectorul public, care isi asuma pastrarea / arhivarea documentelor aferente implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala si cele aferente derularii Contractului de Finantare pe submasura 431.2;
  • Aprobare raport de activitate al salariatiilor pentru perioada ianuarie 2015-iulie 2015;
  • Aprobare prelungire perioada de implementare a Contractului de Finantare nr. C4312021231642131/08.03.2013;

In cadrul conferintei au fost prezentate proiectele contractate si implementate pe Axa Leader 2007-2013, precum si exemple de bune practici din teritoriul GAL “ Valea Ialomitei”.

La conferinta au participat membrii GAL,  beneficiari de proiecte , invitati ai structurilor  administrative judetene si locale, reprezentantii legali ai GAL-urilor “ Arcul Targovistei “ si “ Bucegi-Leaota”, precum si mass-media locala.

 

Resp. administrativ,

Ing. Ana Gheorghe

leave a reply