GAL Valea Ialomiței: Apel de selecţie pentru măsura 411-112 “Instalarea tinerilor fermieri”

ANTET GAL

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ

VALEA IALOMIȚEI

 

Apel de selecţie pentru măsura 411-112

 Instalarea tinerilor fermieri

 

Data publicării: 21.11.2014

 Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 411-112    3/2014

 Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • persoana fizica;
  • persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
  • ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;
    • asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Data lansării apelului de selecţie: 24.11.2014

 – Fondul disponibil alocat pentru aceasta sesiune de cerere proiecte este de 64.000 euro.

– Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de maximum 40.000 euro.

 Data limită de depunere a proiectelor: 16.12.2014  orele 14:00

 Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor pentru măsura 411-112  se va face la sediul GAL Valea Ialomiței, din Comuna Șotânga, Sat Șotânga strada Preot Abramescu, nr.4, judeţul Dambovita, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.

 Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 411-112 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii 112 disponibil pe site-ul www.valeaialomiteigal.ro, www.madr.ro  sau www.afir.info

Datele de contact a GAL Valea Ialomitei unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IALOMITEI, COMUNA ȘOTÂNGA, SAT ȘOTÂNGA, STR. PREOT ABRAMESCU, NR. 4, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA.

TEL.: 0245/229343

E-MAIL: valeaialomiteigal@yahoo.com,

Web site: www.valeaialomiteigal.ro

Program de lucru 08:00-16:00
La sediul Gal exista disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 411-112

leave a reply