Fonduri Regio pentru îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ obligatoriu din mediul rural dâmboviţean

În data de 23 ianuarie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi extindere cu sală de gimnastică Şcoala Generală Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa”.

Comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti, în calitate de beneficiar, a accesat primele fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

Contractul de finanţare, ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie, are o durată de implementare de 19 luni, iar valoarea totală este de 4.434.416,42 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.418.162,50 lei (2.905.438,13 lei fonduri nerambursabile FEDR; 444.019,30 lei fonduri de la bugetul naţional; 68.705,07 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Proiectul, ce va fi realizat cu sprijin financiar nerambursabil Regio, are ca obiectiv asigurarea unui proces educaţional la standarde europene în mediul rural, prin consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirilor Şcolii Generale cu clasele I – VIII Tărtăşeşti, precum şi prin dotarea acestora cu echipamente specifice. De asemenea, proiectul vizează construirea unei săli de gimnastică, ce va fi dotată cu echipamente specifice, vestiare şi grupuri sanitare. Beneficiarii direcţi ai contractului sunt cei aproape 250 de elevi şi cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii de învăţământ obligatoriu.

leave a reply