Dep. Ionuţ Sǎvoiu: Guvernul trebuie sprijinit în demersul sǎu pentru accelerarea implementǎrii Programului naţional de cadastru şi carte funciară

Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu a participat în data de 06 noiembrie 2013 la Workshop-ul organizat de Autoritatea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) la Bucureşti, Hotel Marshal Garden, având ca tematicǎ Analiza comparativǎ privind procesele de înregistrare sistematicǎ şi sporadicǎ în ţǎri din Europa, precum şi în alte ţǎri comparabile, în cadrul Proiectului Proprietatea Imobiliarǎ – fundament pentru politici naţionale şi europene, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ prin Programul Operaţional Asistenţǎ Tehnicǎ 2007-2013.
În cadrul alocuţiunilor de deschidere din data de 06 noiembrie 2013 au luat parte G. Adlington – Land Program Team Leader, Europe and Central Asia (ECA) Division, Banca Mondialǎ, G. Gervasie – reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru, A. Ursu – Director General A.N.C.P.I. şi E. Capannelli – Director General, Banca Mondialǎ.
Reuniunea a avut drept scop dezbaterea procesului de cadastru şi înregistrare a drepturilor de proprietate în cartea funciarǎ în diferite tari din Europa Centrala si de Est, din Asia Centralǎ, inclusiv România, precum şi gǎsirea soluţiilor privind necesitatea de îmbunǎtǎţire a acestui proces. S-a fǎcut referire la activitatea de restituire a proprietǎţii şi înregistrǎrii sistematice, înregistrarea sporadicǎ şi registrele de carte funciarǎ, cadastrul digital şi serviciile electronice, modele de organizare şi guvernare, precum şi cartografie naţionalǎ şi infrastructurǎ de date spaţiale.
Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu a participat activ la dezbaterile legate de eficientizarea şi accelerarea procesului de realizare sistematicǎ a cadastrului şi a cǎrţilor funciare pe întreg teritoriul naţional.
Referitor la Programul National de realizare a Cadastrului si a Cartii Funciare, asa cum este el instituit de Legea nr. 133/2012, Ionuţ Sǎvoiu a declarat: „Toţi specialiştii, persoanele care au responsabilitǎţi în domeniu, autoritǎţi publice centrale, locale şi nu numai, trebuie sǎ sprijine Guvernul pentru rezolvarea acestui deziderat al României astfel încât înregistrarea sistematicǎ pe întreg teritoriul sǎ se efectueze într-un termen rezonabil de ani, iar cetǎţenii sǎ nu mai aibă costuri şi alte probleme legate de cadastrarea proprietaţilor şi înregistrarea corectǎ a drepturilor de proprietate în cartea funciarǎ ”.

leave a reply