Cu o rată de infectare de 9,02 la mia de locuitori, comuna Moțăieni a fost băgată în carantină zonală

Având în vedere faptul că rata de incidență (3 cazuri/1000 locuitori) a numărului de îmbolnăviri cu noul coronovirus a depășit pragul de 7, ajungând astăzi la 9,02,  autoritățile au decis carantinarea zonală a comunei Moțăieni, pentru satele Moțăieni și Cucuteni, începând cu data de 8 noiembrie a.c., ora 5:00.

Măsurile obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată sunt următoarele:

 1. a) identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată la art. 1 şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. b) limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 3. c) evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Dâmbovița a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
 4. d) stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmbovița, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
 5. e) purtarea măştilor de protecţie de către toate persoanele aflate în spaţiile publice; f) asigurarea ordinii publice se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița, după caz. Art. 3.

De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele în spații publice, precum și interzicerea activității cu publicul a agenților economici care desfășoară activități de servire hrană sau de consum al băuturilor alcoolice / nealcoolice, indiferent dacă activitățile se desfășoară la interior sau exterior.

Se aplică totodată și următoarele măsuri:

 1. a) asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Dâmbovița;
 2. b) implicarea medicilor de familie de pe raza unității administrativ-teritoriale în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
 3. c) colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
 4. d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
 5. e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;
 6. f) stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmbovița, cu aprobarea prefectului;
 7. g) punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;
 8. h) controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină.

leave a reply