Consiliul Județean Dâmbovița: precizări privind amplasarea în zona drumurilor judeţene a unor bannere, având caracter electoral, pentru alegerile europarlamentare din data de 25.05.2014

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a transmis către partidele politice, alianțele politice, candidații independenți și organizațiile aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Parlamentul European, organizate în data de 25 mai 2014, o informare prin care se precizează că a emis avizul favorabil şi fără plată pentru publicitate temporară, cu următoarele precizări şi condiţii:

1. Avizul este valabil pentru o perioadă de 30 zile calendaristice începând cu data de 25.04.2014;

2. Stâlpii care susţin reţelele  electrice şi de telefonie din zona drumurilor judeţene se află în proprietatea SC Electrica SA şi / sau SC Romtelecom SA, respectându-se în acest sens şi precizările Biroului  Electoral Judeţean nr. 16  Dâmboviţa, comunicate cu scrisoarea nr. 27/23.04.2014;

3. Se vor respecta prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Se va monitoriza permanent prin reprezentanţii desemnaţi de către competitorii electorali  integritatea banner-elor şi a sistemelor de prindere cu respectarea gabaritelor legale pe înălţime în scopul evitării producerii de evenimente rutiere;

5. Competitorii electorali vor comunica reprezentanţilor locali prezentul aviz – pentru luarea măsurilor ce se impun respectării precizărilor şi condiţiilor impuse;

6. Se va colabora cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa şi reprezentanţii locali ai acestuia, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru siguranţa circulaţiei rutiere ca urmare a activităţilor de propagandă electorală, respectându-se în acest sens prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European;

În acelaşi sens, amintim actul normativ care clasifică în categorii funcţionale drumurile publice, inclusiv drumurile judeţene, respectiv H.G. nr. 540/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

7. În condiţiile în care, în perioada campaniei electorale, sunt utilizate afişe şi panouri de publicitate electorală, solicităm ca acestea să nu fie amplasate pe elementele de semnalizare rutieră verticală de orientare, avertizare şi restricţionare, respectându-se prevederile cuprinse în actul normativ notificat la punctul 3.

În cazul în care se vor înregistra evenimente rutiere, provocate exclusiv de mijloacele de publicitate electorală – amplasate fără respectarea prevederilor legale pe drumurile judeţene, Consiliul Judeţean Dâmboviţa nu este responsabil, în niciun fel, pentru consecinţele ce pot decurge din acestea.

leave a reply