Consiliul Județean Dâmbovița demarează un nou proiect finanțat din Fondul Social European

Consiliul Județean Dâmbovița a lansat proiectul “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul  Comitetului Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă”. Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 22394

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.154.205 lei, din care 981.074,25 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 23.084,10 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului;

Obiectivul general al proiectului îl constituie eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscurilor la nivelul instituțiilor județene cu responsabilitați în domeniul situațiilor de urgență.

Scopul proiectului îl constituie optimizarea procedurilor de comunicare interinstituțională  la nivelul instituțiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetățenii de pe raza județului în situații de urgență și instruirea a 50 de funcționari cu rol de decizie, precum și membri ai grupurilor de suport și ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind managementul riscurilor și al comunicării eficiente în situații de urgență.

leave a reply