”Consiliere, formare, ocupare”

Municipalitatea târgovișteană își poate trece ”în cont” un nou proiect cu finanțare europeană, a cărui finalitate va fi crearea de locuri de muncă.

Proiectul se numește “Consiliere, formare, ocupare” și este cofinanţat din Fondul Social European pentru dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.

Beneficiarul direct al proiectului este Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, grupul ţintă fiind reprezintat 300 de persoane, din care 120 şomeri de lungă durată şi 180 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunea Sud Muntenia, judeţele Dâmboviţa şi Argeş.

Gabriel Boriga, primarul municipiului Târgoviște, a subliniat că obiectivul general al proiectului este atragerea pe piaţa muncii a 300 de şomeri de lungă durată şi persoane în căutarea unui loc de muncă, în 18 luni, prin acțiuni specifice de informare şi consiliere, dar şi prin formare profesională.

Potrivit proiectului, al cărui contract de finanțare a fost semnat la jumătatea lunii martie 2014 și care va avea o perioadă de implementare de 18 luni, se urmăreşte pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale pentru 240 de persoane, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în vederea iniţierii unei afaceri pentru 50 de persoane prin însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare îndeplinirii sarcinilor .

Alte obiective asumate prin proiect este acela de a acorda 10 premii motivaţionale, organizarea a 6 burse ale locurilor de muncă în vederea facilitării accesului grupului ţintă la ocupare şi înfiinţarea a două grupuri zonale de sprijin, câte unul pentru fiecare judeţ, constituite din administraţiile publice, investitori şi agenţi economici.

leave a reply