Cel mai mare proiect de infrastructură de transport al județului Dâmbovița

Marți, 26 septembrie 2017, în Sala Unirii a Consiliului Județean Dâmbovița, a avut loc conferința de lansare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul limită județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov”, proiect depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

În deschiderea conferinței de lansare a vorbit președintele CJD, Alexandru Oprea, după care a avut loc prezentarea propriu-zisă a investiției de către directorul Direcției Programe Europene din CJD, Florin Gilia.

„Vă mulțumesc tuturor care, astăzi, sunteți prezenți la conferința de presă ce marchează lansarea celui mai mare proiect de infrastructură de transport al județului Dâmbovița. Investiția este una de anvergură și reprezintă un pas semnificativ pentru dezvoltarea județului Dâmbovița, dar și a Regiunii Sud Muntenia. Proiectul presupune modernizarea traseului interjudețean (format din 4 drumuri județene), pe o lungime de 62,12 km. Un număr de 16 localități sunt tranzitate de drumurile județene ce fac obiectul acestui proiect. În plus, proiectul vizează reabilitarea a 4 poduri existente pe traseul interjudețean. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea la conferința de lansare a proiectului și să vă asigur că vom continua să aducem în atenția opiniei publice atât activitățile desfășurate în implementarea proiectului, cât și rezultatele înregistrate” a declarat Alexandru Oprea.

Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a felicitat autoritățile responsabile de implementarea proiectului: „În primul rând, felicitări pentru acest proiect, este un proiect deosebit, cel mai mare proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere implementat vreodată în judeţul Dâmboviţa, și iată, cel mai mare proiect din regiune, semnat la acest moment, şi mă bucur că şi municipiul Târgovişte este partener în acest proiect. Aş vrea să felicit Consiliul Judeţean, pe domnul preşedinte Alexandru Oprea, de asemenea aş vrea să aduc în discuţie şi meritele fostului preşedinte al Consiliului Judeţean, Adrian Ţuţuianu, în legătură cu acest proiect. Este foarte important şi aş spune şi eu că mi se pare o decizie bună împărţirea în 4 loturi. Probabil că execuţia va merge mult mai repede.” .

Proiectul  are o valoare totală de 211.822.388,29 lei, din care:

  • 179.511.725,29 lei – asistență financiară nerambursabilă din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, reprezentând 85% din valoarea eligibilă a proiectului;
  • 27.454.734,46 lei – asistență financiară nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13% din valoarea eligibilă a proiectului;
  • 4.223.805,30 lei – contribuția proprie a Consiliului Județean, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului
  • 632.123,24 lei, reprezentând valoarea neeligibilă a proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 05.08.2017 – 04.05.2021 (45 luni).

Locul de implementare al proiectului: localitățile Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani –Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești, județul Dâmbovița.

Odată cu finalizarea proiectului, se estimează o creștere cu 23% a vitezei medii de deplasare pe drumurile județene în cauză, drumuri care vor asigura accesul comunităților rurale către Municipiul Târgoviște și coridoarele TNT-T.

La eveniment au mai participat: Alin Manole – vicepreședinte CJD, Florina Mureșan – subprefectul județului, Ilarie Ceparu – șef Secția Drumuri Naționale, Constantin Dinu – primarul Municipiului Moreni, UAT Moreni – în calitate de Partener 3 în proiect, primarii / viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care sunt tranzitate de drumurile județene incluse în proiect: Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești, reprezentanți ai operatorilor de transport de pe raza județului Dâmbovița, Ștefania Ionescu, contabil-șef în cadrul SC Moreni Parc Industrial SA, Vlad Oprea – director ADI CIVITAS, precum și reprezentanții unității de implementare a proiectului.

leave a reply