ANUNŢ INTENŢIE PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Argumentare:

Consiliului Judeţean Dâmboviţa, anunţă intenţia de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa, ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică şi socială, culturală si instituțională a județului.

Necesitatea documentatiei este stabilită conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare.

 Initiator: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

 PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA PROPUNERI ŞI OBSERVAŢII

privind intenţia de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmboviţa la Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte, camera 81, Etaj III, între orele 900 -1500, în perioada 04.02.2014-18.02.2014.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Dâmbovița se va structura pe 10 volume, din care volumul I reprezintă volum introductiv,volumul IX –strategia de dezvoltare spațială a județului Dâmbovița care constă din sinteza concluziilor analizei multisectoriale pe domenii şi activități, volumul VIII va cuprinde avizele şi acordurile organismelor teritoriale interesate, iar volumul X va consta din prezentarea sintetică a strategiei.

Volumele II – VII se vor elabora pe domenii şi ramuri de activitate şi vor consta din piese scrise şi desenate care vor ilustra atât situația existentă , diagnosticul prospectiv şi general cât şi strategia cu planul de măsuri pe principalele domenii şi ramuri de activitate.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, este ing. Livia Marinescu, Telefon 0245 207685, Fax 0245 207658,

E-mail piudb@yahoo.com.

Răspunsul la propunerile şi observaţiile transmise, va fi redactat pe suport de hârtie şi va fi postat pe pagina Web a Consiliului Judeţean Dâmboviţa: www.cjd.ro/urbanism, în perioada 19.02.2014- 25.02.2014.

Etapele următoare preconizate, inclusiv cele de informare şi consultare a publicului se vor face în conformitate cu prevederile legale.

P R E Ș E D I N T E                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

      Conf. univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU                                 dr. Ivan Vasile IVANOFF

 

 

A R H I T E C T   Ș E F

         arh. Dumitru BARBU

 

leave a reply