ANUNȚ: “Elaborarea și transpunerea în format digital a Planului Urbanistic General al Municipiului Targoviste”

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște
Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C10/runda 1
Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – Componenta 10 – FONDUL LOCAL, Investiția I.1 – Mobilitatea urbană durabilă, Subinvestiția I.4 Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
Obiectiv general: Asigurarea cadrului pentru reformarea si digitalizarea instrumentelor de planificare teritoriala si urbana la nivelul autoritatilor publice locale.
Valoarea totală a proiectului: 3.790.134,41 lei. Data începerii și finalizării proiectului: 10.11.2022 – 10.03.2026. Codul proiectului: C10-I4-227.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

leave a reply