3876 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională în județul Dâmbovița, în sesiunea iunie 2024. Marți, 25 iunie, elevii vor susține prima probă scrisă, la Limba și literatura română.

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2024) se va desfășura în perioada 25 iunie – 09 iulie 2024. Un număr de 3876 de absolvenți ai clasei a VIII-a sunt înscriși pentru susținerea examenului, conform situației centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024, este următorul:

  • 25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba și literatura română
  • 27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică
  • 28 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba și literatura maternă
  • 3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
  • 3 iulie (orele 16:00 – 19:00) și 4 iulie 2024 (orele 08:00 – 12:00) – Depunerea contestațiilor
  • 4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Examenul se va desfășura în 110 centre de examen, accesul candidaților fiind permis în intervalul 8:00 – 8:30, iar probele încep la ora 9:00, când candidații vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne.

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat (cu maximum două ore), candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană, în baza procedurii emise de Ministerul Educației cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Precizăm că, la probele scrise ale Evaluării Naționale – 2024, candidații primesc subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare dacă este cazul.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a  instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen.

La nivelul județului Dâmbovița, pentru evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise, au fost aprobate un centru zonal de evaluare (Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncoveanu” Târgoviște) și un punct de lucru (Școala Gimnazială ,,Coresi” Târgoviște).

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Elevii care fraudează sau au tentativa de a frauda examenul vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele au fost folosite sau nu și vor primi nota 1 pe lucrarea scrisă.  

Elevii care vor să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvare, pot ieși din sala de examen, însă nu mai devreme de o oră de la începerea examenului. La ieșirea din sala de examen, candidații nu vor primi subiectele.

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița pune la dispoziția celor interesați o linie  Telverde 0800816245 – pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. 

Comunicare instituțională – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

leave a reply