Zilele Județului Dâmbovița, ședință festivă a Consiliului Județean la Palatul Brâncovenesc Potlogi. Mitropolitul Nifon a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Dâmbovița”

Zilele Județului Dâmbovița- 510 ani de la atestarea documentară!

În cadrul ședinței festive a Consiliului Județean Dâmbovița, desfășurată, sâmbătă, 4 iunie 2022, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilelor Județului Dâmbovița, la împlinirea a 510 ani de atestare documentară, la Palatul brâncovenesc de la Potlogi, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal a primit titlul de “Cetățean de onoare al județului Dâmbovița“.

Acesta este primul astfel de titlu acordat de Consiliul Județean Dâmbovița și a fost oferit Mitropolitului Nifon, așa cum preciza domnul Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița: „ în semn de înaltă recunoaștere a activităților pastoral-misionare, liturgice, culturale și social- filantropice, pe plan județean, național și internațional”, dar și “pentru modul de implicare în viața spirituală și pentru recunoașterea activității meritorii puse în slujba județului Dâmbovița”. De asemenea, domnia sa a  subliniat și  faptul că: “Mitropolitul Nifon a fost, este și va fi cel mai bun ambasador al județului Dâmbovița, omul de echilibru, cu cea mai mare contribuție la dezvoltarea județului“.

La acest eveniment, Înaltpreasfinția Sa a fost însoțit de: Părintele Vicar Eparhial, Părintele Secretar Eparhial, Părinți Consilieri de la Centrul eparhial, Protopopul Protoieriei Titu, precum și de preoții din localitate.

În cuvântul său de mulțumire, Mitropolitul Nifon a apreciat faptul că „acest moment are o încărcătură spirituală extraordinară, căci se desfășoară sub ocrotirea Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și înțeleg alegerea acestei locații ca un angajament necondiționat, masiv și hotărât al conducerii județului nostru de a sprijini pe mai departe, cu mai multă putere, Biserica noastră străbună, proiectele ei culturale și educaționale, cu acea conștiință că ea este instituția fundamentală, necesară și simbolică pentru noi, românii, de aceea, trebuie să le arătăm tinerelor generații care este specificitatea identității noastre naționale, uriașul aport al credinței la mai binele comunității noastre locale și faptul că au datoria istorică de a duce mai departe, nu doar strădaniile și aspirațiile noastre, dar și dezvoltarea județului nostru. Mi-aș dori ca județul nostru sa cunoască un avânt de dezvoltare economico-industrială cât mai mare, astfel încât prosperitatea și binele dobândit să sprijine aprofundarea spirituală, culturală și educațională. Noi toți avem o responsabilitate foarte mare înaintea memoriei înaintașilor noștri, dar și pentru viitorul copiilor noștri, fiindcă trebuie să le lăsăm un județ cât mai bine dezvoltat și mai aproape de aspirațiile și nevoile lor.”

Înaltul Ierarh a salutat prezența oaspeților de peste Prut, subliniind  actualitatea idealului unirii tuturor românilor. La final, Chiriarhul nostru a amintit și de aniversarea încheierii Tratatului de la Trianon și de importanța lui istorică.

„Pentru prima data în istoria județului nostru s-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Dâmbovița”

Pentru merite incontestabile, recunoscute pe plan județean, național și internațional, pentru contribuția domniei sale la promovarea adevăratelor valori, precum și pentru împlinirile pastoral-misionare, social-fialntropice și a celor administrative, am avut privilegiul și onoarea de a-i acorda acest simbol al prețuirii noastre Înaltpreasfinției Sale Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.

Vă suntem recunoscători pentru toată activitatea întreprinsă și pentru că, în permanență, sunteți un factor de echilibru în viața comunității noastre, dar și cel mai bun ambasador pe care îl putea avea județul Dâmbovița.

Înaltpresfinția Voastră Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu stimă și adâncă prețuire, vă urăm multă sănătate, fericire și înzecite împliniri duhovnicești.

Întru mulți și binecuvântați ani”, a transmis președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

La eveniment, a alături de conducerea Consiliului Județean, au luat parte prefectul județului,  consilieri județeni, parlamentari din județul nostru, conducerea Primăriei Municipiului Târgoviște, primarul al Comunei Potlogi, Rectorul Universității “Valahia” din Târgoviște, secretari de stat în Guvernul României, foști președinți ai Consiliului Județean Dâmbovița, primari ai orașelor din județ și ai localităților învecinate, președinți de raioane din Republica Moldova, precum și alte oficialități și personalități ale vieții noastre publice.

leave a reply