„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, proiect european implementat de DGASPC Dâmbovița, în parteneriat cu alte 42 de instituții ale administrației locale

Ana Maria Popescu 19/06/2019 0
„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, proiect european implementat de DGASPC Dâmbovița, în parteneriat cu alte 42 de instituții ale administrației locale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, implementează în calitate de partener, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038.

Proiectul  are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională, în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Solicitantul, în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale.

Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, este cofinanțat din FSE, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale, medicale, socio-profesionale, de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Acesta are o durata de implementare de 48 de luni, începând cu 04 martie 2019.

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o „Locuință protejată“, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.

„Scopul serviciului social „Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

De asemenea, la nivelul județului vor fi înființate servicii integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport  va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 10 victime/ședință pentru o perioadă de 6 luni/grup. Cabinetul de consiliere  vocațională va organiza ședințe individuale cu minim 50 de beneficiari/an.

Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este de 1.137.171,60 lei, din care contribuția proprie este de 2%, în valoare de 22,743.43 lei.

Cererea de finanțare a fost semnată în data de 04.03.2019, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 43/24.04.2019, a fost aprobată implementarea și finanțarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”,  la nivelul județului Dâmbovița”, a subliniat ing. Cristiana Bucur, director general DGASPC Dâmbovița.

Leave A Response »