Târgoviște. În 2020 se dublează bursele acordate elevilor. 3000 de burse în valoare de 2,2 milioane lei pentru elevii târgovișteni

Ana Maria Popescu 14/02/2020 0
Târgoviște. În 2020 se dublează bursele acordate elevilor. 3000 de burse în valoare de 2,2 milioane lei pentru elevii târgovișteni

Astăzi, 14 februarie, în cadrul unei ședințe extraordinare de Consiliul Local Municipal, consilierii municipali a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2020, un buget care se axează pe dezvoltare și investiții în toate domeniile de infrastructură posibile.

Tot în buget a fost prevăzută o sumă importantă care permite dublarea burselor acordate elevilor, administrația târgovișteană urmând să acorde în acest an 3000 de burse elevilor de la instituțiile de învățământ din municipiu, cuantumul total al acestora ridicându-se la suma de 2,2 milioane lei.

În anul 2020 se vor acorda patru tipuri de burse, respectiv bursă de performanță, de merit, de studiu, dar și bursă socială.

Bursele municipale de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

⦁ Elevi care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației și Cercetării, denumit în continuare MEC, conform Calendarului Olimpiadelor Naționale pentru anul școlar trecut;

⦁ Elevi care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale conform Calendarului activităților de pregătire și selecție a loturilor pentru participarea la olimpiadele internaționale;

⦁ Elevi care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEC.

Bursele municipale de merit şi de studiu:

⦁ Bursa de TIP I, în cuantum de 100 de lei, se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal şi profesional, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: media generală cuprinsă între 10 şi 9,85; nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv primul semestru al anului şcolar.

⦁ Bursa de TIP II, în cuantum de 70 de lei, se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal şi profesional, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: media generală cuprinsă între 9,84 şi 9,50; nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv primul semestru al anului şcolar.

⦁ Bursa de TIP III, în cuantum de 50 de lei, se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal şi profesional, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: media generală cuprinsă între 9,49 şi 9,00; nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv primul semestru al anului şcolar.

⦁ Bursa de TIP IV, în cuantum de 30 de lei, se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal şi profesional, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: media generală cuprinsă între 8,99 şi 8,50; nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv primul semestru al anului şcolar.

Bursa de studiu, în cuantum de 30 de lei, se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condițiile:

⦁ au media generală peste 7,00;

⦁ nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiționată de venitul lunar net al familiei.

„În principal este vorba despre instituirea a 3000 de burse pentru elevii care învață la unitățile de învățământ din municipiul Târgoviște. Sunt instituite bursele de performanță, de merit, de studiu și bursele sociale. Este diferențiat cuantumul bursei în funcție de mediile pe care le obțin copii. FONDUL ALOCAT ESTE DE 2,2 MILIOANE DE LEI. Este, cred eu, o măsură binevenită pentru a încuraja, și din acest punct de vedere, performanța în educație. În ceea ce privește bursa de performanță, s-a mărit incidența și pentru clasele primare pentru că sunt și câteva concursuri care se adresează și acestor elevi”, a explicat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan.

 

Leave A Response »