Statisticienii dâmbovițeni sărbătoresc pe 11 iulie „Ziua Mondială a Populației”. Cu 521.071 locuitori, Dâmbovița se situează pe locul 16 în ceea ce privește numărul populației și pe locul 6 al densității în ierarhia județelor țării

Ana Maria Popescu 10/07/2019 0
Statisticienii dâmbovițeni sărbătoresc pe 11 iulie „Ziua Mondială a Populației”. Cu 521.071 locuitori, Dâmbovița se situează pe locul 16 în ceea ce privește numărul populației și pe locul 6 al densității în ierarhia județelor țării

Din anul 1987, la 11 iulie, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Populației. Această zi a fost aleasă și declarată ca atare de Organizația Națiunilor Unite pentru că atunci populația lumii a atins pragul de 5 miliarde de locuitori.

Este o dată simbolică și de reflecție asupra situației generale a populației de pe glob.

Creșterea populației mondiale este o problemă globală căreia i se caută explicații științifice și i se propun strategii integrate la fel ca și celorlalte probleme care au dobândit un statut global. În acest context, începând cu anii ’90, România, ca și majoritatea țărilor europene, cunoaște o schimbare a evoluției demografice, creșterea fiind înlocuită de un declin demografic.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Populației, Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița  a oferit câteva informații statistice.

Populația județului Dâmbovița

 • La 1 ianuarie 2019, populația județului Dâmbovița a fost de 521.071 locuitori, cu o densitate de 128,5 locuitori pe km2, situându-se pe locul 16 în ceea ce privește numărul populației și pe locul 6 al densității în ierarhia județelor țării.
 • Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migrației interne/externe, au făcut ca populația județului să se diminueze în perioada 1990-2019 cu circa 45.579 persoane.
 • Structura pe sexe se caracterizează printr-o ușoară preponderență numerică a populației feminine. Astfel, la 1 ianuarie 2019, 51% din populația județului Dâmbovița era de sex feminin și 49% de sex masculin.
 • 31,8% din populația județului trăia în mediul urban și 68,2% în mediul rural, față de 56,4% și respectiv 43,6% cât se înregistra la nivel național.
 • Structura pe grupe de vârstă a populației are amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalității, care a determinat reducerea absolută și relativă a populației în vârstă de 0-14 ani și creșterea numărului și a ponderii populației vârstnice (de 60 ani și peste).
 • La 1 ianuarie 2019 populația tânără deținea o pondere de 14,5% din total, iar populația vârstnică deținea 23%. Structura pe vârste a populației pe medii rezidențiale confirmă faptul că procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural. În mediul rural ponderea populației vârstnice este mai mare decât cea din mediul urban de 2,1 ori.
 • În anul 2018, sporul natural al populației a continuat să fie negativ (-2167 persoane)
 • În anul 2018 județul Dâmbovița se înscrie în rândul județelor cu sold migrator negativ. În anul 2018 și-au stabilit domiciliul în județul Dâmbovița 7927 persoane, cu o rată a migrației interne de 15,2 persoane la 1000 locuitori și au plecat din județ 8886 persoane, cu o rată a migrației interne de 17,0 persoane la 1000 locuitori.
 • În perioada 2015-2017 durata medie a vieții la nivelul județului Dâmbovița a fost de 75,6 ani (72,1 ani la bărbați și 79,1 ani la femei) înregistrând o tendință de creștere în ultima perioadă. Femeile au avut o durată medie a vieții mai mare cu 7,0 ani decât bărbații. Valorile duratei vieții au fost mai mari în urban decât în rural .
 • La 1 iulie 2018 vârsta medie a populației, după domiciliu, a județului Dâmbovița a fost de 41,3 ani (39,7 ani la populația masculină și 42,9 ani la cea feminină).
 • La 1 ianuarie 2019 municipiul Târgoviște număra 91.884 locuitori, deținând 55,4% din populația urbană și 11,2% din populația totală a județului.
 • Primele 5 comune cu cel mai mare număr de locuitori au fost: Potlogi (9093 locuitori), Dragomirești (8965 locuitori), Cojasca (8791 locuitori), Băleni (8753 locuitori), Răzvad (8722 locuitori). Mărimea medie a unei comune a fost de 4334 locuitori.
 • La Recensământul populației din 20 octombrie 2011 a rezultat că 90,6% din populația județului este de naționalitate română, minoritățile naționale reprezentând 9,4%.
 • După religie, 92,9% din populația județului este de confesiune ortodoxă, 1,4% penticostală, 0,8% adventistă de ziua a VII-a , 0,3% evanghelică, 0,2% romano-catolică, etc.
 • În perspectiva anilor 2050 și 2060 se anticipează că populația rezidentă a județului Dâmbovița va fi de 32.7687, respectiv 279.114 persoane.

 

Leave A Response »