Senatorul Titus Corlățean, intervenție în cadrul dezbaterii raportului Comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind Ungaria

Senatorul Titus Corlățean, membru al Delegației române la  Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului, a participat la dezbaterile proiectului de raport privind evaluarea periodică a îndeplinirii, de către Ungaria, a obligațiilor sale de stat membru al Consiliului Europei, dezbateri care au avut loc cu prilejul lucrărilor celei de-a patra părți a Sesiuni plenare a APCE (Strasbourg, 10-14 octombrie 2022). Adunarea Parlamentară a aprobat reintroducerea procedurii de monitorizare a Ungariei, pe fondul evoluțiilor din ultimii ani privind funcționarea instituțiilor democratice și statului de drept în Ungaria.
Totodată, în cadrul dezbaterii amendamentelor la proiectul de rezoluție al acestui raport, senatorul Titus Corlățean a susținut un amendament prin care se solicită realizarea unei protecții reale a minorităților naționale din Ungaria, respectiv a etnicilor români, inclusiv prin asigurarea unei reprezentări reale, în Parlamentul ungar, a acestor minorități.
Prin votul majorității membrilor Adunării, în favoarea acestui amendament, propus de senatorul Titus Corlățean, Comisia de monitorizare a APCE va urmări îndeaproape, în cadrul procedurii de monitorizare reintroduse conform rezoluției adoptate, respectarea de către Ungaria a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv cea română, din acest stat.

 

leave a reply