S-a strigat demisia la Compania de Apa

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, Administratorul Public al județului, Alexandru Oprea, Vicepreședintele CJD, Adrian Dumitru și Primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, au avut astăzi, 24 noiembrie 2015, la sediul instituției noastre, o întâlnire în vederea analizării activității Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița Târgoviște (CATD) și a modului în care au fost derulate lucrările pe POS 1 Mediu, a economiilor ce provin din proiectul european „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județ”, derulat de CATD, adjudecarea consultanței pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și includerea în program a unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița.

În urma analizei de astăzi, s-au constat următoarele aspecte:

  1. Pentru contractul de lucrări – CL 3 ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște”, a rezultat că nu s-a început recepția obiectivului de investiții, consecința fiind riscul înregistrării unei corecții financiare de 100%;
  2. Pentru CL 2 – ”Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud”, nu s-a făcut nici un demers de urgentare și preschimbare a termenelor de judecată, legate de aplicarea corecției financiare de 20 milioane lei;
  3. Pentru CL 4 – nu s-au finalizat demersurile necesare pentru încheierea actului adițional de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor;
  4. Pentru CL 8, CL 9 și CL 10 – nu s-au făcut demersurile necesare în vederea înscrierii în parametrii conveniți în contractul de execuție a lucrărilor.

În ceea ce privește contractul” Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița- Economii 2014  – 2015”, analiza de astăzi a evidențiat:

  • nu a fost refăcută cererea de finanțare;
  • nu s-au rezolvat problemele tehnice și juridice legate de raporturile contractuale dintre Compania de Apă și antreprenori;
  • nu s-au întocmit documentele necesare în vederea depunerii pentru decontare a situațiilor de plată, în condițiile în care termenul de execuție este 31 decembrie 2015, acest aspect având drept consecință suportarea din fondurile Companiei de Apă a sumei totale în cuantum de 22 milioane lei, rezultată în urma licitațiilor;
  • în mod nejustificat este amânată adjudecarea asistenței tehnice pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Față de aspectele mai sus-menționate, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a cerut tuturor directorilor Companiei de Apă Târgoviște să-și prezinte demisiile.

De asemenea, astăzi, începând cu ora 12:30 a fost convocat Consiliul Director al ADI Apă pentru a analiza situația economico-financiară a Companiei de Apă și  stadiul de derulare a proiectelor cu finanțare europeană și înaintarea către  Consiliul de administrație a propunerii de demitere a întregii conduceri executive a CATD.

Tot astăzi, începând cu ora 16:00, va avea loc ședința Consiliului de Administrație a CATD, în cadrul căreia se va decide cu privire la toate aspectele sus-menționate și numirea unei conduceri interimare până la stabilirea unui executiv selectat conform OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Biroul de presă al Consiliului Județean Dâmbovița

leave a reply