Proiectul ”Reabilitare și modernizare Școala nr. 1 Mihai Viteazu Pucioasa”, în linie dreaptă!

La sfârșitul săptămânii trecute, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare Școala nr. 1 Mihai Viteazu Pucioasa”. Cu acest prilej, primarul orașului Pucioasa, Dănuț Bădău, a declarat că proiectul va conduce la transformarea unității de învățământ într-una de nivel european, oferind condiții optime elevilor din școală.

Potrivit proiectului, se vor realiza următoarelor lucrări:

-reabilitarea termică;

-reabilitarea și modernizarea sistemului de încălzire ( instalații, calorifere, etc);

 înlocuirea șarpantei și învelitorii;

-dotări echipamente IT.

Prin implementarea acestui proiect se va îmbunătăți calitatea în educație prin extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente a Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul. Se va asigura, în acest fel, un cadru adecvat desfășurării procesului educațional pentru elevi și dascăli, dotat conform normelor europene. Durata de implementare a acestui proiect este de 14 luni, iar valoarea investiției este de 1.765.431,81  lei”.

Proiectul ”Reabilitare și modernizare Școala nr. 1 Mihai Viteazu Pucioasa”, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Valoarea totală a proiectului este  de 1.765.431,81  lei, din care:

-valoarea neeligibilă a proiectului: 165.383,00 lei

-valoarea eligibilă a proiectului: 1.263.937,00 lei

-TVA: 336.111,81 lei.

Contribuția proprie în proiect este de 190.661,74 lei, din care:

-contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile: 25.278,74 lei

-contribuția solicitantului la cheltuielile neelegibile: 165.383,00

-TVA: 336.111,81.

Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 1.238.658,26 lei.

Obiectivul general al proiectului se aliaza obiectivului general al POR, cât și al Axei prioritare 3, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, realizarea sa prin activitățile proiectului contribuind la îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de educație în orașul Pucioasa, premisă esențială în ”sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice”.

Totodată, proiectul, prin modernizare Școlii nr. 1 și dotările realizate în scopul eficientizării și modernizării actului de învățământ obligatoriu adresat elevilor din orașul Pucioasa și comunelor limitrofe, contribuie la atingerea obiectivului specific al Domeniului major de intervenție 3. 4., prin contribuția locală la îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării școlilor din regiune pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare din orașul Pucioasa la procesul educațional.

Indicatorii tehnico economici sunt:

-Suprafața reabilitată: 2213,52 mp

-Volumul construcției: 7413 mc.

Școala nr. 1 se va bucura și de dotări noi: calculatoare, copiatoare, laptop-uri, videoproiectoare, imprimante, table electronice, televizoare LCD sau plasma (rol didactic), bănci duble, scaune ergonomice.

leave a reply