Programul național „Masă sănătoasă”. 35 de unități de învățământ din județul Dâmbovița beneficiază de acest program prin care elevii vor primi zilnic, cu titlu gratuit, o masă caldă sau un pachet alimentar.  

Programul național „Masă sănătoasă“ se desfășoară în scopul sprijinirii participării la educație a beneficiarilor direcți (preșcolari și școlari), prin oferirea unei alimentații sănătoase și formarea unui stil de viață alimentar sănătos. Conform Hotărârii de Guvern nr 24/11.01.2024, programul are ca scop sprijinirea accesului la educație al tuturor copiilor prin crearea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional, întărirea stării de bine și dezvoltarea igienei muncii intelectuale a preșcolarilor și elevilor și prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină învățarea.

Prin hotărâre de Guvern, au fost alocate sumele necesare pentru finanțarea programului în anul 2024 și repartizarea acestora pe unități/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, la nivelul întregii țări beneficiind de program un număr de 1.223 de unități de învățământ, pentru care s-a alocat un buget de 1.019.223 mii lei. Ulterior, numărul unităților de învățământ beneficiare a fost suplimentat pentru fiecare județ, conform ordinului comun al Ministerului Educației nr. 4139/04.04.2024 și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 138/09.04.2024. Unitățile au fost selectate la propunerea inspectoratelor școlare județene, pe baza respectării unor criterii care vizează creșterea incluziunii și a rezultatelor școlare și diminuarea abandonului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar din medii dezavantajate geografic, economic sau social.

Programul constă în acordarea zilnică, a unui suport alimentar de tip masă caldă sau pachet alimentar, în limita unei valori de 15 lei/beneficiar/zi și se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada desfășurării cursurilor.

Unitățile de învățământ care au beneficiat de programul – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, conform Hotărârii Guvernului nr. 999/2023, au fost incluse, de drept, în programul „Masă sănătoasă“, pentru anul 2024.

În județul Dâmbovița, au beneficiat de acest program, inițial 28 de unități de învățământ, 8 dintre acestea fiind beneficiare ale programului – pilot de acordare a unui suport alimentar. Ulterior, numărul unităților de învățământ beneficiare s-a ridicat la 35, conform ordinului comun. Astfel, totalul beneficiarilor direcți – preșcolari și elevi – se ridică la 11.945, față de 3.804 persoane beneficiare ale programului în anul școlar anterior. Pentru cele 28 de unități de învățământ preuniversitar, a fost alocată suma de 23.260 mii lei, pentru anul 2024, urmând să primească finanțare și cele 7 unități de învățământ nou aprobate. Toate unitățile nou cuprinse în program provin din mediul rural.

Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/ servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare se organizează la nivelul fiecărei unități/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, unitatea de învățământ îndeplinind atribuții de distribuire a produselor către preșcolari și școlari.

Programul Național ,,Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe durata cursurilor, conform structurii anului școlar, și implică acordarea cu titlu gratuit, zilnic, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Așadar, în județul Dâmbovița, 35 de unități de învățământ beneficiază de Programul Național ,,Masă sănătoasă”, după cum urmează:

1. Școala Gimnazială Dragomirești

2. Școala Gimnazială Dărmănești

3. Școala Gimnazială “Buică Ionescu” Glodeni

4. Școala Gimnazială Lucieni

5. Școala Gimnazială Mănești

6. Școala Gimnazială Gura Șuții

7. Liceul Teoretic “Ion Ghica” Răcari

8. Școala Gimnazială Vârfuri

9. Școala Gimnazială Potlogi

10. Școala Gimnazială Românești Potlogi

11. Școala Gimnazială Telești Ludești

12. Școala Gimnazială Răzvad

13. Școala Gimnazială Bilciurești

14. Școala Gimnazială Gura Ocniței

15. Școala Gimnazială Pătroaia Vale Crângurile

16. Școala Gimnazială “Smaranda Dumitru Roman” Vizurești Ciocănești

17. Școala Gimnazială Căpșuna Cobia

18. Școala Gimnazială Cornești

19. Școala Gimnazială “Stan Ștefan” Vlădeni

20. Școala Gimnazială Cornățelu

21. Școala Gimnazială Uliești

22. Școala Gimnazială Tătărani

23. Școala Gimnazială Nr. 3 Doicești

24. Școala Gimnazială Buciumeni

25. Școala Gimnazială “Grigore Rădulescu” Bezdead

26. Școala Gimnazială Vișinești

27. Școala Gimnazială “Sf. Nicolae” Pietroșița

28. Școala Gimnazială Brănești

29. Școala Gimnazială Aninoasa

30. Școala Gimnazială “Matei Gr. Vlădeanu” Cândești-Vale

31. Școala Gimnazială Gura Foii

32. Școala Gimnazială Iedera de Jos

33. Școala Gimnazială Malu cu Flori

34. Școala Gimnazială Mogoșani

35. Școala Gimnazială Morteni

Comunicare instituțională – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

leave a reply