Primăria Târgoviște acordă ajutor pentru încălzire.Aflați AICI cine și în ce condiții beneficiază

Primăria Municipiului Târgoviște continuă să vină în sprijinul cetățenilor prin acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor. Pentru târgoviștenii care nu dețin toate informațiile referitoare la documentația ce trebuie întocmită pentru a intra în posesia ajutorului pentru încălzire, Primăria Municipiului Târgoviște va face cunoscută lista actelor necesare pentru întocmirea dosarului:

•    cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţă Socială Târgoviște)

•    copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

•    certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;

•    adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

•    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

–     proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte       funciară;

–     chiriaș:contract de închiriere valabil la data depunerii cererii;

–    comodatar: contract de comodat valabil la data depunerii cererii;

–    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

•    acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :

–   adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
–    cupoane de pensii;

–    cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
–    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;

–    cupoane alocaţii de stat pentru copii;

–    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi        educare;

–    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;

–    declaraţie privind alte venituri realizate;

•    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată, proces verbal de punere în funcțiune centrală/convector.

•    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrică –  factură de plată.

 • Certificat fiscal Taxe si Impozite cu viza de la Registrul Agricol.
 • Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicletă.

Orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia se comunică primarului, în termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere.

 

Pentru a evita neplăcerile cauzate de respingerea dosarelor, cetățenii municpiului Târgoviște trebuie să știe că în urma Hotărârii de Guvern nr. 778 din  9 octombrie 2013 există și o listă a bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui sprijin pentru încălzirea locuințelor

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI / AJUTORULUI SOCIAL /ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Conform HG nr. 778/09.10.2013

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei  ,,Delta Dunării”.
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

*) Aflate în stare de funcționare.

Depozite bancare.

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.

Terenuri/animale și/sau păsări.

 1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

NOTĂ:Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței/ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei.

 

Biroul de presă

leave a reply