Primăria cere Asociațiilor de proprietari să înlăture țurțurii formați pe acoperișuri. Cei ce nu se conformează, riscă amenzi usturătoare!

Date fiind condiţiile meteorologice nefavorabile, Primăria Municipiului Târgovişte  face un apel către asociaţiile de proprietari, dar şi către cetăţenii oraşului să se implice pe cât posibil pentru a contribui la bunul mers la lucrurilor.

Conducerile Asociaţiilor de Proprietari sunt  rugate să ia măsuri pentru înlăturarea ţurţurilor formaţi  pe acoperişurile blocurilor de locuinţe în care fiinţează asociaţia dumnealor. În temeiul dispoziţiilor Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, art.52-53(2), art.56, alin.1, lit. b, precum si a prevederilor H.C.L.447/2008  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G.21/2002 pe teritoriul municipiului Targoviste, este indicat ca în această perioadă să se facă toate eforturile pentru îndepărtarea zăpezii și a gheţii de pe trotuarele și aleile aferente clădirilor, pentru a înlătura în felul acesta, posibilitatea producerii unor accidente care să pună în pericol viața cetăţenilor.

Nerespectarea acestor dispoziții, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 3000 lei conform prevederilor art.56, alin 2, lit.a din Legea 230/2007.

leave a reply