Premierul interimar al României este Sorin Cîmpeanu

Președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi că l-a desemnat premier interimar pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Înainte de a fi numit ministru în Guvernul Victor Ponta IV, în decembrie, 2014,  Sorin Cîmpeanu a fost  rectorul Universității de Agronomie și Medicină Veterinară din București.

Născut la 18 aprilie 1968 în Bucureşti, Sorin Cîmpeanu este inginer de îmbunătăţiri funciare și doctor în agronomie.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu este secretar general CNATDCU și vicepreşedinte al IHP-UNESCO NCR, membru corespondent al ASTR, membru corespondent al ASAS din 2012.

Premierul interimar al României este Sorin Cîmpeanu

Informații personale

 • Naționalitate: Română
 • Data nașterii: 18.04.1968

Experiența profesională

 • Martie 2012 – prezent, Rector – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
 • Iulie 2013 – prezent, Președinte – Consiliul Național al Rectorilor din Romania
 • Mai 2013 – prezent, Președinte – Consorțiul Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară – Științele vieții, din România
 • 2012 – prezent, Secretar General – Consiliul Național de Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)
 • 2012 – prezent, Membru corespondent – Academia de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Șișesti,
 • 2012 – prezent, Membru corespondent – Academia de Științe Tehnice din România
 • 2008 – 2012, Decan – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
 • 2006 – prezent, Conducător doctorat – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
 • 1992 – prezent, Preparator (1992 – 1995), Asistent universitar (1995 – 1997), Șef lucrări (1997 – 2001), Conferențiar (2001 – 2006), Profesor ( 2006 – prezent) – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
 • 2004 – 2008, Prodecan – Universitatea de Științe Agronomice si Medicină Veterinară din București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare si Ingineria Mediului
 • 2003 – 2004, Expert coordonator – Ministerul Educației si Cercetării – Agenția Națională pentru parteneriatul univesităților cu mediul economico – social (APART)
 • 2000 – 2003, Expert coordonator – Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național pentru Programul european Leonardo da Vinci
 • 1992-1999, Coordonator Centrul Experimental Periș – Ilfov, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
 • 1991 – 1992, Inginer proiectant – Institutul de Studii și Proiectări pentru Îmbunătățiri Funciare (ISPIF).

Educație și formare

 • 2000, Diplomă de Doctor – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
 • București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
 • 1991, Diplomă de inginer – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
 • București – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
 • 1986, Diplomă de bacalaureat – Colegiul National „Sf. Sava” București

Calificări postuniversitare

 • 2013, Certificat de atestare a competențelor profesionale, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Colegiul National de Informații
 • 2011, Certificat expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, acordat de INTRATEST sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalității de Șanse si Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului
 • 2011, Certificat de formare continuă în managementul educației, acordat de USAMV București sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalității de Șanse si Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului
 • 2011, Certificat de formare – analiza calității solurilor, acordat de Universitatea din Molise, Italia
 • 2011, Certificat de formare utilizarea teledetecției în agricultură, acordat de Agenția Spațială Română
 • 2010, Certificat manager de proiect, acordat de CPPI – USAMV București sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalității de Șanse si Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului
 • 2010, Certificat formare management universitar, acordat de Academia de Studii Economice București – nov. 2010
 • 2010, Certificat pregătire in tehnologia educației la distanță / Formare experți evaluator externi, acordat de ARACIS
 • 2009, Diplomă de studii postuniversitare de specializare managementul situațiilor de criză – Colegiul Național de Afaceri Interne acordat de Academia de Poliție „Al. I. Cuza” din București
 • 2007 – Certificat auditor sisteme de managementul calității, acordat de SEMQ MANAGEMENT
 • 2007, Certificat formare sisteme de managementul calității conform standardelor in familia ISO 9000, acordat de SEMQ MANAGEMENT
 • 2004, Certificat formare in domeniul implementării standardelor de mediu, acordat de Institutul Superior de Agricultura din Lille, Franța
 • 2001, Certificat de absolvire curs de comunicare managerială în structurile publice și private, acordat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Facultatea de Comunicare și Relații Publice David Ogilvy

Limbi străine

 • Franceză
 • Engleză
 • Germană

Activitate științifică și de cercetare

 • Lucrări științifice publicate: 82 articole științifice din care 13 indexate ISI si 39 indexate in baze de date internaționale (BDI)
 • Cărți și manuale: 11 cărți de specialitate / manuale universitare
 • Proiecte științifice de cercetare-dezvoltare-inovare si DRU: Managementul a 31 proiecte conduse în calitate de director / responsabil de proiect, din care 10 proiecte internaționale.
 • Participant în 60 proiecte în calitate de membru în colectiv sau expert consultant, din care 3 proiecte internaționale.

Premii și distincții

 • Distincția „Doctor Honoris Causa”, acordată de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, în anul 2014
 • Distincția „Personalitatea anului pentru o Românie europeană”, acordată de EUROLINK – CASA EUROPEI, în anul 2013
 • Medalia „Meritul pentru Învățământ” acordată în anul 2004 de către Președinția României (Decret 1097/10 dec. 2004);
 • Premiul național ,,In Hoc Signo Vinces” acordat pentru activitatea de cercetare de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, în anul 2002.

Informații suplimentare

 • Membru Consiliul de Administrație – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutriție Animala (IBNA Balotești)
 • Membru Consiliul de Administrație – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru
 • Pedologie, Agrochimie si Protecția Mediului – I.C.P.A. București
 • Președinte Comisia de Ingineria resurselor vegetale si animale, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)
 • Expert evaluator programe naționale de cercetare: CEEX / RELANSIN / MENER / BIOTECH /CNCSIS/PNCDI
 • Membru – Societatea Națională pentru Știința Solului (SNSS).

Actualul premier interimar  se poate lăuda la cei 47 de ani ai săi cu o avere frumușică. Chiar dacă nu are decât un apartament de 72 de mp în București, cumpărat în 2008 împreună cu soția, conturile ș depozitele din bănci numărau în urmă cu doi ani peste 60.000 de euro și peste 25 USD. La rândul ei, soția avea un cont de 40 986 euro. Cîmpeanu mai deținea acțiuni în valoare de 3 000 de lei și a acordat împrumuturi de 10 000 de euro în nume personal. Salariul rectorului s-a ridicat în 2011 la 157 220 lei, la care se adaugau bani din proiecte de cercetare, participare la comisii de doctorat și ARACIS, de 90 460 lei. Soția a obținut și ea la aceeași universitate un salariu de 33 660 lei, iar din activități de cercetare alți 49 929 de lei, potrivit declarației de avere înainte de a fi numit ministrul al Educației.

leave a reply