Pompierii dâmbovițeni (re)lansează campania “O VACANȚĂ ÎN SIGURANŢĂ !”

Ne așteptăm, în această perioadă a sezonului estival, la o afluenţă mare de public către zona montană, zonele cu verdeață din jurul localităților urbane şi locurile de agrement organizate în aer liber.

Pentru a avea un concediu liniştit, fără evenimente negative, Serviciul Prevenire din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa recomandă cetăţenilor aflaţi în vacanţă respectarea următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor:

RECOMANDĂRI PENTRU TURIȘTII CAZAŢI LA UNITĂŢILE HOTELIERE:

 • La cazare, solicitați de la recepție/administrator informații referitoare la regulile de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate în spațiile de cazare, a modului de comportare, evacuare și de anunțare în timp util în caz de incendiu;
 • În spaţiile de cazare: nu utilizați consumatori electrici improvizaţi sau care prezintă defecțiuni, nu lăsați sub tensiune aparatura electrică nesupravegheată şi nu modificaţi destinaţia circuitelor existente. În situaţia în care observaţi deficienţe în acest sens, sesizaţi imediat administraţia hotelului;
 • Nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile;
 • Nu fumaţi în cameră. În situaţia în care fumatul este permis aruncaţi scrumul şi resturile de ţigări numai în scrumiere. Nu aruncaţi resturile de ţigări în coşurile de gunoi;
 • În cazul izbucnirii unui incendiu în hotel, urmaţi instrucţiunile din planul de evacuare, afişat în fiecare cameră şi pe holurile de acces corespunzătoare fiecărui palier;
 • Utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare. Nu folosiţi lifturile, acestea se pot bloca. În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, rămâneţi în cameră, ţineţi uşa închisă şi etanşaţi rosturile cu prosoape ori cearceafuri umede. Ieşiţi la geam sau pe balcon şi solicitaţi ajutor. Dacă nici acest lucru nu este posibil sunaţi la 112 şi comunicaţi poziţia dumneavoastră în clădire.

RECOMANDĂRI PENTRU TURIŞTII CAZAŢI LA CORT (ÎN CAMPINGURI) :

 • Nu amplasaţi corturile decât în spaţiile special destinate;
 • Respectaţi regulile de prevenire a incendiilor afişate;
 • Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona de campare. Orice neregulă observată va fi anunţată imediat administraţiei campingului;
 • Focul deschis este interzis pe teritoriul campingului;
 • Nu faceţi focul la mai puţin de 100 metri de pădure, stuf/papură şi în condiţii de vânt;
 • Atunci când faceţi focul în spaţiile special amenajate, supravegheaţi permanent arderea. La plecare stingeţi focul şi asiguraţi-vă că acesta a fost stins complet;
 • Nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;
 • Nu aruncaţi resturi de ţigări la întâmplare. Acestea pot aprinde vegataţia uscată sau alte materiale combustibile;
 • Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiilor electrice pentru alimentarea receptorilor electrici;
 • Nu folosiţi butelii/aragaz de voiaj cu defecţiuni. Nu gătiţi în imediata apropiere a cortului;
 • Nu parcaţi autovehiculele decât în spaţiile special destinate. Nu blocaţi căile de acces;
 • Anuntaţi în cel mai scurt timp incendiile pe care le observaţi la 112.

          Persoanele fizice şi juridice sunt obligate, prin lege, să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul. Asigurarea apărării comunităţilor împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, de respectul reciproc şi buna credinţă.

Serviciul Prevenire şi Compartimentul Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

leave a reply