Politia locala informeaza firmele din zona cu privire la obligatia indepartarii zapezii de pe trotuar

Comunicat de presă

Polițiștii locali din cadrul Biroului Control – Compartimentul Mediu au efectuat o acțiune de informare a firmelor din zona centrală a municipiului Târgoviște cu privire la obligația ce le revine de a îndepărta zăpada de pe trotuare.

De asemenea, polițiștii locali le-au înmânat înștiințări reprezentanților firmelor târgoviștene, pentru a lua la cunoștință că deszăpezirea trotuarelor și îndepărtarea gheții din fața societăților trebuie să aibă un caracter permanent în sezonul rece.

Reamintim că, potrivit HCL 64/2002, modificată, Capitolul II – Sancțiuni, Art. 4, lit. f), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei necurăţirea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 10.00 dimineaţa de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le deţin sau administrează (de către asociaţiile de locatari – proprietari şi persoane fizice).

“Zăpada sau gheaţa rezultate se depozitează la o distanţă de 0,30 m de bordura carosabilului. În cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguş. De asemenea, acolo unde la parterul imobilelor funcţionează societăţi comerciale, obligaţiile prevăzute mai sus revin acestora, pe toată durata funcţionării lor. În restul timpului această obligaţie revine asociaţiilor de locatari – proprietari şi respectiv locatarilor”.

Acțiunea va continua și în zilele următoare, pe raza întregului municipiu, pentru ca zăpada și gheața de pe trotuare să nu pună în pericol siguranța cetățenilor din Târgoviște.

leave a reply