ITM Dâmbovița: Autoritățile au obligația să publice informații despre veniturile salariale plătite din bani publici. Informațiile trebuie actualizate de două ori pe an.

Ana Maria Popescu 23/03/2021 0
ITM Dâmbovița: Autoritățile au obligația să publice informații despre veniturile salariale plătite din bani publici. Informațiile trebuie actualizate de două ori pe an.

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le reamintește autorităților și instituțiilor publice normele privind transparența veniturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice. Conform Legii nr. 153/2017, art. 33, al. 1, acestea trebuie să publice și să păstreze la loc vizibil, la sediul propriu și pe pagina proprie de internet o listă a tuturor funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Autoritățile sunt obligate să reînnoiască aceste informații, anual, în zilele de 31 martie și 30 septembrie.

Lista publicată trebuie să conțină următoarele informații:

  1. a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
  2. b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
  3. c) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
  4. d) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
  5. e) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

Inspectoratul Teritorial de Muncă are competența de a constata și sancționa nerespectarea acestor prevederi care atrag răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză. Sancțiunile constau în amenzi care pot fi cuprinse 5.000 și 10.000 lei.

Cu considerație,

Marius LIXANDRU     

Inspector șef

Leave A Response »