Ionuț Săvoiu (PSD): Este necesara sprijinirea cetaţenilor cu situaţie materiala precara care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare

Esenţială pentru sănătatea umană, apa constituie una dintre cele mai importante resurse naturale necesare pentru bunastarea economică şi socială. Distribuţia unei cantităţi suficiente de apă de bună calitate pentru consumul casnic, colectarea si epurarea apelor uzate respectand normele de mediu actuale reprezintă condiţii importante pentru un nivel de trai corespunzator standardelor de civilizatie ale Europei de azi.
Programul de Guvernare 2013-2016 menţioneazǎ între obiectivele majore şi continuarea realizarii proiectelor de investiţii pentru modernizarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apǎ, canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate atat in mediul urban cat si rural, in concordanta cu Directivele Europene în domeniu, în vederea respectǎrii angajamentelor europene şi internaţionale.
A devenit deja o problemă curentă faptul ca foarte mulţi utilizatori persoane fizice care nu au venituri sau au venituri mici să acumuleze datorii, ajungând, în cele din urmă, la un blocaj, prin imposibilitatea eşalonării restanţelor la serviciul de alimentare cu apǎ şi de canalizare. Consecinţa tristă înseamnă, de cele mai multe ori, întreruperea sau chiar debranşarea acestor servicii. Inutil de precizat că recuperarea pe cale legalǎ a creanţelor, a dobânzilor, a penalitǎţilor şi a eventualelor cheltuieli ocazionate de executarea silitǎ este extrem de dificilǎ, uneori chiar imposibilǎ.
Raportate la cadrul legislativ existent, autoritǎţile locale nu pot sprijini aceastǎ categorie defavorizată. În acelaşi timp, însă, fǎrǎ identificarea unor soluţii care sǎ sprijine aceste persoane, va exista pericolul ca programele de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apǎ, canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, susţinute atât de Programul de Guvernare, cât şi de Acordul de parteneriat cu U.E. în perioada 2014-2020, sǎ nu se poatǎ realiza in condiţii de eficienţǎ economicǎ pentru operatorii regionali, fie că vorbim de o mare parte a mediului rural, fie de zonele cu populaţie defavorizată din mediul urban. Pe cale de consecinţă, scǎderea numǎrului de abonaţi actuali, imposibilitatea efectuǎrii de noi branşamente în zonele defavorizate conduce, evident, la creşterea preţurilor unitare şi, tot aşa, la alte debranşări.
Închei prin a spune răspicat că avem nevoie de identificarea unor soluţii concrete pentru soluţionarea acestui deziderat. Dezvoltarea durabilă a furnizării serviciilor de apă şi canalizare nu este un moft. Ea face parte, alături de celelate obiective ale Programului de guvernare (drumuri locale modernizate, şcoalǎ, dispensar medical şi farmacie, ambulanţǎ, iluminat public, bisericǎ, bibliotecǎ şi cǎmin cultural), din pachetul care sǎ asigure un standard minim obligatoriu de civilizaţie şi confort.

Deputat USL Dâmbovița IONUȚ SĂVOIU
Colegiul nr. 7 Titu

2 Comments

  • Domnule,suntem satuli de initiativele dvs;niciunul dintre ele nu se concretizeaza pentru ca de fapt,in spatele acestor simple vorbe va preocupa ,ca si in trecut,propriul buzunar;cum sa mai faceti ceva bani(milioane de euro),cum sa mai daramati pe altii din concurenta,fie de la alte partide fie de la societati comerciale ce fac buna concurenta societatile conduse “bine” de dvs in spatele asa zisei imunitati parlamentare;dar poate si-or de seama oamenii ce greseala au facut!!

  • Pana nu este PREA,PREA tarziu!!!!!

leave a reply