Ionuţ Sǎvoiu: ”Existenţa unui sistem unitar şi complet de cadastru şi carte funciarǎ este o condiţie esenţialǎ pentru dezvoltarea economicǎ a României”

Comunicat de presă.

Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu va participa in perioada 05-06 noiembrie 2013 la Workshopul organizat de A.N.C.P.I. la Bucureşti, Hotel Marshal Garden, ce are ca tematicǎ Analiza comparativǎ privind procesele de înregistrare sistematicǎ şi sporadicǎ în ţǎri din Europa, precum şi în alte ţǎri comparabile, în cadrul Proiectului Proprietatea Imobiliarǎ – fundament pentru politici naţionale şi europene, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ prin Programul Operaţional Asistenţǎ Tehnicǎ 2007-2013. La eveniment vor participa specialiştii A.N.C.P.I. şi ai Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliarǎ, consultanţii Bǎncii Mondiale, precum şi reprezentanţi ai altor ţǎri, respectiv Cehia, Bulgaria, Moldova, Ungaria, Ucraina, Olanda, Lituania, Serbia şi Turcia.

Proiectul are ca obiectiv general analiza criticǎ a cadrului legislativ, reglementativ şi institutional care guverneazǎ procesul de înregistrare a proprietǎţilor imobiliare din România şi elaborarea unor propuneri fundamentate de îmbunǎtǎţire a acestuia în scopul facilitǎrii implementǎrii politicilor şi proiectelor naţionale de investiţii în infrastructurǎ.

A.N.C.P.I. a mai organizat  în cadrul Proiectului Proprietatea Imobiliarǎ – fundament pentru politici naţionale şi europene, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ  prin Programul Operaţional Asistenţǎ Tehnicǎ 2007-2013, în data de 21 octombrie 2013 reuniunea consultativǎ ce a avut ca obiect Analiza şi evaluarea sistemului de cadastru şi publicitate imobiliarǎ în România (componenta legislativǎ), eveniment la care a luat parte şi Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu.

Evenimentul a fost moderat de cǎtre domnul Mihai Busuioc – Directorul A.N.C.P.I., Prof. univ. dr. Valeriu Stoica –  Partener Fondator al societǎţii Stoica&Asociaţii SCA şi de Prof. Univ. dr. Marian Nicolae  – Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângǎ Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Reuniunea a avut ca participanţi pe domnul  Marcel Grigore – Director general-adjunct A.N.C.P.I., Notar Public Vasile Varga – Vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Prof. univ. dr. ing. Johan Neuner – Rector al Universitǎţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Dr. ing. Valeriu Manolache – Preşedinte al Asociaţiei Patronale din Cadastru, Geodezie şi Cartografie, domnul Ştefan Dina – reprezentant al Asociaţiei Române a Bǎncilor, Prof. univ. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir – Director al Departamentului de Topografie şi Cadastru în cadrul Facultǎţii de Geodezie Bucureşti, doamna Kathrine Kelm – Senior Land Administration Specialist al Grupului Bǎncii Mondiale, precum şi reprezentanţi ai O.C.P.I.-urilor.

În cadrul acestei reuniuni au avut loc dezbateri vizând în principal ierarhia normelor legale şi coerenţa cadrului legislativ actual privind sistemul de cadastru şi publicitate imobiliarǎ, principii şi reguli ale înregistrǎrilor de carte funciarǎ în noul Cod civil şi raportul cu alte acte normative aplicabile, proceduri de înregistrare în Cǎrţile Funciare în conformitate cu Legea                  nr. 7/1996 şi corelaţia cu celelalte acte normative aplicabile.

Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu a transmis mesajul Preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea: “Ca Deputat în Parlamentul României şi în numele Preşedintelui Camerei Deputaţilor vă asigurăm de tot sprijinul necesar pentru realizarea procesului de înregistrare a proprietăţilor imobiliare din România, care va conduce la facilitarea implementării politicilor şi proiectelor naţionale de investiţii în infrastructură.”

Deputatul PSD a precizat cǎ: “Existenţa unui sistem unitar şi complet de cadastru şi carte funciarǎ este o condiţie esenţialǎ pentru dezvoltarea economicǎ a ţǎrii, a asigurǎrii dreptului de proprietate. Crearea unui cadru legislativ care sǎ fie stabil, coerent, predictibil şi unitar ar conduce la stimularea şi accelerarea înscrierii tuturor imobilelor în cartea funciarǎ, la siguranţa şi controlul deplin al cetǎţenilor asupra proprietǎţii lor, dar şi la creşterea absorbţiei fondurilor europene, a locurilor de muncǎ, la dezvoltarea pieţei financiare, a infrastructurii şi nu numai.”

Acesta susţine consecvenţa înregistǎrii sistematice atât in mediul urban, cât şi rural în fiecare judeţ al României şi existenţa unui echilibru între specialiştii din interiorul sistemului de cadastru şi publicitate imobiliarǎ şi cetǎţeni.

“Cu toţii avem obligaţia de a susţine Guvernul României în efortul său de a identifica resursele financiare necesare derulării Programului naţional de cadastru şi carte funciară, iar una dintre soluţiile cele mai bune o constituie accesarea cu prioritate a fondurilor europene pe care le avem la dispoziţie în perioada 2014-2020”, a mai spus Deputatul PSD Ionuţ Sǎvoiu.

leave a reply