GAL Valea Ialomiței: Apel de selecţie pentru măsura 413-322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

ANTET GAL

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ

VALEA IALOMIȚEI

 

Apel de selecţie pentru măsura 413-322

 

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

 

Data publicării: 25.02.2015

 Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 413-322    1/2015

 Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;

Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;

Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

 Data lansării apelului de selecţie:25.02.2015

 Fondul disponibil alocat pentru aceasta sesiune de cerere proiecte este de 105.286 Euro

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 105.286 Euro

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 400.000 Euro (valoarea totala a proiectului(eligibila+neeligibila) poate depasi 400.000 euro).

 Data limită de depunere a proiectelor: 26.03.2015 orele 14:00

 MADR si institutiile subordonate nu isi asuma resposabilitatea contractarii unor proiecte in afara termenelor prevazute de regulamentele europene si legislatia nationala.

 Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-322  se va face la sediul GAL Valea Ialomiței, din Comuna Șotânga,Sat Șotânga, strada Preot Abramescu, nr.4, judeţul Dambovita, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.

 Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 413-322 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” in vigoare la data lansarii apelului de selectie disponibil pe site-ul  www.afir.info

 Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Valea Ialomitei unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

 ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IALOMIȚEI, COMUNA ȘOTÂNGA, SAT ȘOTÂNGA, STR. PREOT ABRAMESCU, NR. 4, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA.

Web site:www.valeaialomiteigal.ro

e-mail:valeaialomiteigal@yahoo.com

Bocanciu Ionut – animator – 0726.265.625

Tel/Fax:0245/229.343

Program de lucru 08:00-16:00

La sediul Gal exista disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe   suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 413-322.

leave a reply