Festivalul-Concurs National de Muzică Clasică „Belcanto la Curtea Domnească”, în perioada 31 august – 3 septembrie.

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA și CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ DÂMBOVIȚA vă invită la Festivalul-Concurs National de Muzică Clasică „Belcanto la Curtea Domnească”, în perioada 31 august – 3 septembrie 2023.

REGULAMENT Festivalul-Concurs National de Muzică Clasică Belcanto la Curtea Domnească”, Ediția a II-a, Târgoviște 31 august-3 septembrie 2023

ORGANIZATOR: Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 31 august-3 septembrie 2023.

LOCAȚIE: Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, Curtea Domnească și Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște.

SCOPUL FESTIVALULUI: Scopul acestui concurs este de promovare a muzicii clasice odată cu afirmarea și lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative in vederea plasării lor in elita muzici clasice românești și internaționale, demonstrând astfel că Târgoviștea are potențial cultural.

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE: Concursul se adresează tinerilor interpreți de muzica clasică, cu vârsta până la 35 de ani din județul Dâmbovița și din țară.

Termen limită pentru înscrieri: 15 august 2023.

Pentru înscrierea în concurs, concurenții vor trimite pe adresa de e-mail a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița: strategii@ced.ro, până la data de 15 august 2023, următoarele documente:

-CV sau biografie:

-copia actului de identitate:

-o înregistrare sau link cu înregistrare a unei piese la alegere, din următoarele variante: lied, arie din repertoriul internațional, piesă clasică românească. Înregistrarea trebuie să fie de dată recentă și needitată, iar materialul înregistrat trebuie să aibă o calitate corespunzătoare. Se acceptă filmări de bună calitate realizate cu telefon/tabletă.

Înainte de a începe interpretarea piesei, concurenți trebuie să menționeze verbal, pe înregistrarea video, următoarele:

-numele și prenumele:

-vârsta:

-localitatea de domiciliu;

-titlul piesei pe care o va interpreta;

-piesa este înregistrată pentru Concursul National de Muzică Clasica Belcanto la Curtea Domneasca”

-o listă a repertoriului obligatoriu de concurs, care să conțină: 1 lied, 1 arie din repertoriul internațional, 1 piesă clasică românească (ele vor fi interpretate de concurent în cazul trecerii de preselecție, în concurs);

– dovada efectuării plății taxei de înscriere la concurs.

Taxa de înscriere la concurs este în sumă de 65 lei și va fi achitată în contul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița: R030TREZ271216365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște.

Concurenții vor face dovada efectuării plății taxei de înscriere la concurs atașând documentelor trimise copia scanată a OP-ului sau a documentului de transfer bancar. Documentele incomplete duc la excluderea concurenților din preselecție.

Participarea la masterclass este gratuită, precum și lucrul cu pianiștii corepetitori.

PRESELECȚIA va avea loc în perioada 16-21 august 2023.

Rezultatele vor fi publicate pe pagina www.cjcd.ro și pe pagina de Facebook a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, în data 22 august 2023

DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI- CONCURS

Primirea participanților: 31 august 2023, la sediul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița.

Concursul: 1-2 septembrie 2023, la Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgoviște.

Masterclass-ul: 1-2 septembrie 2023, la sediul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița

Gala Laureaților: 3 septembrie 2023, la Curtea Domnească din Târgoviște

COMPONENTA JURIULUI

Președinte: Florin Georgescu

Membri:  Julia Isaev (Universitatea Națională de Muzică București)

                 Alexandru Badea (Universitatea Națională de Muzică București)

                 Daniel Jinga (Opera Națională București)

                 Sebastian Gheorghiu (Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România).

Masterclass-ul va fi susținut de către membri ai juriului.

PREMIILE

Trofeul Florin Georgescu”- 5.000 lei

Premiul 1- 3.000 lei

Premiu II- 2.000 lei

Premiul III- 1.500 lei

Premii speciale.

Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației romane in vigoare la data acordări acestora. Organizatorii se obligă să rețină și să vireze impozitele datorate către bugetul de stat de beneficiarii premiilor. Plata premiilor se face prin virament bancar.

ORGANIZARE

Cheltuielile de cazare si masă pentru candidații admiși în concurs, pe perioada 31 august- 3 septembrie 2023, vor fi suportate de organizatori.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți.

Însoțitorii nu beneficiază de masă și cazare, costurile fiind suportate de fiecare in parte. Aceștia vor fi îndrumați către locații convenabile.

ALTE CONDIŢII:

Organizatorii își alocă dreptul de a aduce modificări regulamentului și condițiilor de desfășurare a festivalului în funcție de legislația în vigoare. Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe site-ul acestuia.

Director Festival,

Florian Dan Georgescu,

Manager Centrul Județean de Cultură Dâmbovița

leave a reply