DAS Târgoviște organizează concurs pentru 4 posturi

Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, Județul Dâmboviţa organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, astfel:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Inspector specialitate – Serviciul Strategii Proiecte Achiziții;

inspector specialitate:
nivel studii necesar candidatului pentru ocuparea postului: S;
domeniul studiilor absolvite: științe inginerești;
vechime în muncă – minimum 5 ani.

Îngrijitor curățenie – Centrul de zi „Arlechino”.

vechime în domeniul studiilor absolvite – minimum 1 an.
îngrijitor curățenie:
nivel studii necesar candidatului pentm ocuparea postului: generale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 aprilie 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 aprilie 2016, ora 11:00: proba scrisă – Calea Domnească nr. 216, Târgovişte;
 • Data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Asistent social la Serviciul Creşe – Creşa Voinicel

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe sociale;
 • diplomă/adeverinţă curs lucrător social/asistent social;
 • diplomă absolvire curs prim ajutor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 aprilie 2016, ora 11:00: proba scrisă – Calea Domnească nr. 216;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Bucătar – Serviciul Cantina de Ajutor Social (post temporar vacant)

studii medii/generale;
diplomă bucătar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2016, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2016, ora 11:00: proba scrisă – Calea Domnească nr. 216;
 • Data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, Calea Domnească nr. 216, Județul Dâmboviţa, telefon 0758/073.338.

leave a reply