COMUNICAT DE PRESĂ Privind ANUNŢ Apel de selecţie pentru Măsura 413-322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

ANTET GAL

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind ANUNŢ Apel de selecţie pentru Măsura 413-322

 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

 

 ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ “VALEA IALOMIŢEI” lanseaza apel de selecţie pentru Măsura 413-322  “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” in perioada 27.08.2014 – 24.09.2014:

 Data publicării: 26.08.2014

Data lansării apelului de selecţie: 27.08.2014

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 413-322    3/2014

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;

Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;

Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

 

Fondul disponibil alocat pentru aceasta sesiune de cerere proiecte este de 79.079 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect (maximum 79.079 euro).

Suma maxima a unui proiect: 400.000 Euro

Data limită de depunere a proiectelor: 24.09.2014  orele 14:00

 Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor pentru măsura 413-322  se va face la sediul GAL Valea Ialomiței, din Comuna Șotânga, Sat Șotânga strada Preot Abramescu, nr.4, judeţul Dambovita, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 413-322 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” disponibil pe site-ul www.valeaialomiteigal.ro ,www.afir.info.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Valea Ialomitei unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IALOMITEI, COMUNA ȘOTÂNGA, SAT ȘOTÂNGA, STR. PREOT ABRAMESCU, NR. 4, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA.

TEL.: 0245/229.343 E-MAIL: valeaialomiteigal@yahoo.com Web site: www.valeaialomiteigal.ro

Program de lucru 08:00-16:00
La sediul GAL exista disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 413-322.

Responsabil administrativ

Ing. Ana Gheorghe

leave a reply