Apel de selecţie pentru măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare”

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ

VALEA IALOMIȚEI

 

Apel de selecţie pentru măsura 421

Implementarea proiectelor de cooperare

 

Data publicării: 05.12.2013

 Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 421    4/2013

 Tipuri de Beneficiari eligibili

-Grupuri de Actiune Locala beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 “Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului” care au încheiat contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei submasuri;

-Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îti desfasoara activitatea pe teritoriul unui Grup de Actiune Locala beneficiar al Masurii 431 – Submasura 431.2 “Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finantare cu APDRP în cadrul acestei sub-masuri.

 Data lansării apelului de selecţie: 05.12.2013

 Fondul disponibil alocat pentru aceasta sesiune de cerere proiecte este de 10.000 euro.

 -Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 10.000 euro.

 Valoarea totala a unui proiect este de 400.000 Euro.

 Data limită de depunere a proiectelor: 14.01.2014  orele 14:00

 Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor pentru măsura 421  se va face la sediul GAL Valea Ialomiței, din Comuna Șotânga, Sat Șotânga  strada Preot Abramescu, nr.4, judeţul Dambovita, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 421 sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii 421 Implementarea proiectelor de cooperare” disponibil pe site-ul www.valeaialomiteigal.ro, www.apdrp.ro

Datele de contact a GAL Valea Ialomitei unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IALOMIȚEI, COMUNA ȘOTÂNGA, SAT ȘOTÂNGA, STR. PREOT ABRAMESCU, NR. 4, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA.

Informatii detaliate privind accesarea masurii 421 sunt cuprinse in ghidul solicitantului aferent Masurii 421, in vigoare  la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.

Web site:www.valeaialomiteigal.ro

e-mail:valeaialomiteigal@yahoo.com

Bocanciu Ionut- animator-0726.265.625

Tel/Fax:0245/229.343

Program de lucru 08:00-16:00

La sediul Gal exista disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii 421

leave a reply