Compania de Apă Târgovişte, mențiune la concursul-seminar “Detecția pierderilor de apă”

În perioada 7-9 iunie 2013, s-a desfăşurat la Bucureşti a VI-a ediţie a Concursului-Seminar “Detecția pierderilor de apă”, eveniment organizat de Asociaţia Română a Apei prin Centrul de Formare și Perfecționare Profesională în Domeniul Apei (CFPPDA), susţinut de compania SebaDynatronic(Germania) şi găzduit de S.C. Apanova Bucureşti S.A.
          Manifestarea s-a derulat pe două paliere, respectiv concursul cu probe practice de detectare a pierderilor de apă pe traseele stabilite de organizatori şi seminarul cu tema „Lecţii învăţate – detecţia pierderilor de apă”, la care au luat cuvântul, pe lângă specialiştii români şi invitaţi din străinătate: Peter Horst, reprezentantul Companiei de Apă PWN Olanda, David Michaud, reprezentant al Băncii Mondiale şi Glen Daigger, preşedintele Interntational Water Association(I.W.A.).
          Concursul profesional a avut ca obiective:
a) dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştintelor de specialitate, a aptitudinilor şi deprinderilor specifice, necesare în activitatea de detectare a pierderilor de apă;
b) evaluarea nivelului de pregătire, a capacităţii de intervenţie a echipelor din cadrul operatorilor regionali de alimentare cu apă şi canalizare;
c) popularizarea în rândul cetăţenilor a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare privind reducerea  pierderilor şi eficientizarea operării companiilor specializate din tară şi străinătate ;
d) extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre echipe similare ale
companiilor de apă din ţară şi străinătate.
          La concurs au participat 21 de echipe, reprezentante ale operatorilor regionali de apă din România, Bulgaria şi Serbia, cât şi ai companiilor de specialitate din ţară şi străinătate, indiferent de categoria de clasificare a acestora.
Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa a fost reprezentată de o echipă alcătuită din ing. Cucu Cristin(şef Serviciu Producţie-Dispecerat) şi ing. Tănase Narcis Mihai. Echipa târgovişteană a fost repartizată să detecteze pierderile de apă pe traseul format din străzile Theodor Aman, gen. Nicole Dona, Horaţiu şi Crişana din Bucureşti, folosind aparatură specifică din dotarea Companiei, printre care:
–         Locator de trasee metalice tip i5000- Seba Dynatronic;
–         Corelator Microcorr 6 –  Seba Dynatronic;
–         Locator acustic HL4000 – Seba Dynatronic.
Specialiştii Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa au efectuat detecţia pierderilor de apă de pe reţelele aflate pe traseele menţionate în baremurile prevăzute de regulamentul concursului(30 de minute pentru fiecare probă), fiind premiaţi cu menţiune pentru rezultatele obţinute.
 
 
Ing. Radu Vasilescu
Director general Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa

leave a reply