Compania de Apă, apel la dâmbovițeni pentru utilizarea responsabilă a apei

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița (CATD) reamintește cetățenilor importanța consumului responsabil al apei potabile. În fiecare zi, ne angajăm să furnizăm apă de cea mai înaltă calitate, conform standardelor legale stabilite: Ordonanța 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si HG 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile. Procesele noastre riguroase de tratare si dezinfecție, incluzând clorinarea și deferizarea/ demanganizarea, sunt esențiale pentru a asigura siguranța și sănătatea consumatorilor noștri, dar implică și costuri semnificative.

În contextul actualei secete, care afectează atât sursele individuale cât și umiditatea solului, observăm o tendință îngrijorătoare de utilizare excesivă a apei tratate pentru scopuri non-casnice. Acest comportament compromite disponibilitatea și asigurarea presiunii apei pentru toți abonații noștri.

Utilizarea acesteia în agricultură sau în industrii poate avea consecințe grave, inclusiv scăderea presiunii și, în cazuri extreme, lipsa totală a apei pentru consumatorii finali, moment în care extragem, tratam si furnizam la capacitatea maximă și tot este insuficient, astfel apărând nemulțumire de ambele părți: a clienților onești și a noastră.

CATD depune eforturi constante pentru a identifica și remedia pierderile, a repara avariile, și a sancționa utilizările frauduloase sau neautorizate. Subliniem că, în condiții normale de utilizare, suntem capabili să asigurăm volume mărite față de cererea obișnuită. Totuși, este imposibil să susținem necesarul de apă pentru irigații agricole cu resursele destinate consumului uman.

Vă informăm de Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare si Ordinul 88/2017 – Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare: Art. 5:

(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

(3) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

Vă mulțumim pentru înțelegerea și cooperarea dumneavoastră în asigurarea unei gestionări eficiente a acestei resurse vitale!

CONDUCEREA COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA SA

leave a reply