Cauzele incidentului de la Aninoasa, analizate de CA al Companiei de Apă

În ședința Consiliului de Administrație al Companiei de Apă, din 30 iunie, s-a hotărât ca în termen de maxim 15 zile să fie finalizat raportul asupra cauzelor care au determinat apariția incidentului de la Aninoasa urmând ca acesta să fie înaintat către Consiliul de Administrație.

Referitor la incidentul din luna martie, petrecut în zona Aninoasa, unde a fost identificată o situație de infestare a apei potabile în urma unei avarii la rețeaua de canalizare, Societatea Română pentru Asigurarea Calității a desfășurat auditul de supraveghere pe baza căruia a fost propus un program de acțiuni corective care, în principal. Acesta prevede instruirea personalului cu procedura specifică de Planificare și realizare apă sigură, propuneri privind ,,Analiza pericolelor” și identificarea de noi puncte critice de control și actualizarea planurilor de Analiză a Pericolelor și Punctelor Critice de Control pentru posibile situații de contaminare a apei.

La această dată toate acțiunile corective au fost realizate.

Urmare a evenimentului din zona Aninoasa, pe rolul Biroului de mediator Cotenescu Marius Șerban s-a înregistrat cererea de mediere nr. 06/20.05.2014 prin care locuitori ai comunei Aninoasa afectați de incident au solicitat inițierea procedurii de mediere prevăzută in legea 192/2006. Cererea de mediere are termen de soluționare la data de 3 iulie.

 

leave a reply