Campania agricolă de vară – Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor.

În perioada campaniei agricole de vară, în special pe perioada campaniei de recoltare a cerealelor păioase, creşte mult riscul de incendiu atât la lanuri, cât şi depozitele de cereale şi furaje, evenimente ce pot avea consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător, vieţii şi bunurilor.

Pentru reducerea riscurilor producerii de incendii pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor, Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa aduce la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare şi depozitare a cerealelor, astfel:

 • Izolarea lanurilor prin fâşii arate sau discuite cu lăţimea de peste 20 m spre drumuri şi păduri sau de 50 m spre căile ferate adiacente;
 • Strângerea paielor rezultate în urma recoltării şi ararea imediată a miriştei;
 •  Lucrările agricole se vor efectua numai cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei;
 • Marcarea cu indicatoare de securitate, privind interdicţia fumatului şi a utilizării focului deschis, a suprafeţelor de teren pe care se află cereale păioase, mirişti şi vegetaţie uscată;
 • Parcelarea suprafeţelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâşii longitudinale şi transversale;
 • Direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei vântului dominant.
 • Interzicerea fumatului şi a focului deschis în lanuri, pe mirişti, pe combine, utilaje şi autovehicule de transport, la mai puţin de 100 m de punctele de recoltare şi depozitare a produselor agricole combustibile – în perioada de recoltare a cerealelor;
 • Alimentarea cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole;
 • Remedierea unor defecţiuni apărute la maşinile şi utilajele agricole se va face la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetaţie uscată;
 • La punctele de recoltare se vor asigura tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, precum şi platforme mobile dotate cu furci, cazmale, coase, găleţi, stingătoare, butoaie cu apă;
 • Toate maşinile şi utilajele agricole, precum şi cele care au acces în zonele cu vegetaţie uscată sau deşeuri combustibile, vor fi dotate cu stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături cu coada de cel puţin 2 m;
 • În zonele de depozitare a deşeurilor combustibile din localităţi (gropi de gunoi) se va asigura, prin componenta preventivă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţi (SVSU), supravegherea acestora, astfel încât acestea să nu fie incendiate intenţionat sau din neglijenţă;
 • Proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, le este interzis să ardă miriştile, stufărişul sau vegetaţia uscată fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a primăriilor şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţile respective.

 

Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007,”arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”.

 

Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, cadrele inspecției de prevenire a incendiilor vor controla modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, aplicând sancţiuni contravenţionale acolo unde nu se respectă prevederile legale.

leave a reply