ANUNȚ privind prelungirea sesiunii depunere de proiecte 1/2014 aferente Măsurii 413-322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”

leave a reply